Cahit Eriş 19 Kitaplık Dev Set

%55
341,00 TL
153,45 TL

Cahit Eriş 19 Kitaplık Dev Set

HAVALE :153,45 TL %1 EFT İndirimi
341,00 TL
%55
%55
153,45 TL
HAVALE :153,45 TL %1 EFT İndirimi
Kitap Açıklaması

YASİN ŞERİF.jpg (44 KB)

Peygamberimiz her yönüyle mükemmel bir insandır. Onun hayatı her türlü olumsuzluklardan arınmış bütün yönleriyle örnek alınabilecek niteliktedir.Peygamberimiz hakkında Keşke bunu söylemeseydi! Keşke şunu yapmamış olsaydı! diyebileceğimiz hiçbir şey yoktur. Tarihte diğer peygamberler de dahil hiç kimsenin hayatı söz ve davranışları Peygamberimizinki kadar ayrıntılarıyla tespit edilebilmiş değildir. Onun dînî ve sosyal hayatının yanında yemesi içmesi yatması kalkması ağlaması gülmesi aile ilişkileri... vb. özel hayatının bütün ayrıntıları bilinmektedir. Bu bakımdan hayatın her safhası için Peygamberimizden bir örnek bulmak mümkündür.İşte bu kitap o büyük insanın ahlâkî yönünün tanınmasına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır.

İLMİHAL.jpg (43 KB)

Dinimizin inanç ve ibadet kuralları İslâmî yaşantının özellik ve sınırları Kur'ân ve hadisler ışığında anlamı en sade dille İlmihal başlığı altında toplanmıştır. İslâmî bir toplumda yaşamayı çalışmayı ve ahlâkî bilgileri kavrayarak yaratanın emirlerine Hz. Peygamber(s.a.v.)'in sünnetine uymanın yollarını öğreten kurallar bu kitapta özetlenmiş bulunmaktadır.

İLMİHAL.jpg (43 KB)

Dinimizin inanç ve ibadet kuralları İslâmî yaşantının özellik ve sınırları Kur'ân ve hadisler ışığında anlamı en sade dille İlmihal başlığı altında toplanmıştır. İslâmî bir toplumda yaşamayı çalışmayı ve ahlâkî bilgileri kavrayarak yaratanın emirlerine Hz. Peygamber(s.a.v.)'in sünnetine uymanın yollarını öğreten kurallar bu kitapta özetlenmiş bulunmaktadır.


Ölüm son değildir.jpg (34 KB)

Peygamberimiz her yönüyle mükemmel bir insandır. Onun hayatı her türlü olumsuzluklardan arınmış bütün yönleriyle örnek alınabilecek niteliktedir.Peygamberimiz hakkında Keşke bunu söylemeseydi! Keşke şunu yapmamış olsaydı! diyebileceğimiz hiçbir şey yoktur. Tarihte diğer peygamberler de dahil hiç kimsenin hayatı söz ve davranışları Peygamberimizinki kadar ayrıntılarıyla tespit edilebilmiş değildir. Onun dînî ve sosyal hayatının yanında yemesi içmesi yatması kalkması ağlaması gülmesi aile ilişkileri... vb. özel hayatının bütün ayrıntıları bilinmektedir. Bu bakımdan hayatın her safhası için Peygamberimizden bir örnek bulmak mümkündür.İşte bu kitap o büyük insanın ahlâkî yönünün tanınmasına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır.


kiyamet-yeniden-dirilis.jpg (18 KB)

Günlük hayatımızı yaşarken dikkate almamız gereken şey, bir yandan da Yüce Allah'ın yaptıklarımızın hesabını soracağını unutmamamız gerektiğidir.  Kıyamet gününde yeniden diriltildiğimizde, yaşadıklarımız ve yaşayacaklarımız beynimiz de ve gözlerimizde canlanacaktır. Ahirette ve kıyamet gününde Yüce Allah inananlara acısın ve bizleri utandırmasın. Amin


gul-bahcesindeki-evliyalardan-hayat-dersleri-1.jpg (33 KB)

Allah'a inanan kullar arasında her devirde manevî sırlarla yüklü gönlü ve kalbi Allah sevgisi ile dolu zatının sırlarını donanmış veli kulları olmuştur ve kıyamete kadar da olacaktır. Allah'ın rızasını kazanmış veli kullarının bu yoldaki gayretlerini sabır ve güzel düşüncelerini günümüz insanımıza ve gençlere tanıtmak üzere yüzlerce evliyadan özellikle de yaşam biçimleriyle öne çıkan doğum yeri ve tarihi ve vefat yerleri belli olanlarını belli olmayanlardan da çok önemli ve örnek olanlarını kerametleriyle birlikte sadeleştirerek bu kitapta sizler için bir araya getirdik.


cennet-cehennem.jpg (16 KB)

İnsanlar, dünyadaki bu geçici hayatı yaşarken ahirette de devamlı olan Cennet ve Cehennem hayatını yaşayacaklardır.  İnsanların henüz hayatta iken Cennet ve Cehennem konusunda kısa da olsa bilgi sahibi olmaları, onların dünya hayatını düzene sokmalarına yardımcı olacaktır.  Bu nedenle kitabım, inananları dünyada yaşadıkları sürece her an hazırlıklı olmaya ve yaşamaya yöneltecektir. Bu inançla yaşama dileğimle...


sunnetin-bahcesinden-yedi-yuz-hadis-hadis.jpg (10 KB)

gul-bahcesindeki-evliyalardan-hayat-dersleri-2.jpg (34 KB)

Allah'a inanan kullar arasında her devirde manevî sırlarla yüklü gönlü ve kalbi Allah sevgisi ile dolu zatının sırlarını donanmış veli kulları olmuştur ve kıyamete kadar da olacaktır. Allah'ın rızasını kazanmış veli kullarının bu yoldaki gayretlerini sabır ve güzel düşüncelerini günümüz insanımıza ve gençlere tanıtmak üzere yüzlerce evliyadan özellikle de yaşam biçimleriyle öne çıkan doğum yeri ve tarihi ve vefat yerleri belli olanlarını belli olmayanlardan da çok önemli ve örnek olanlarını kerametleriyle birlikte sadeleştirerek bu kitapta sizler için bir araya getirdik.


hurafeler-yanlis-inanislar-.jpg (10 KB)

İnsanlık tarihinin başlangıcından günümüze dek geçen zaman içinde insanlar kendi beyinlerinde ve hayâl güçlerinin de etkisi ile yarattıkları kavramlara bazı insanüstü düşünceler yükleyerek pek çok sayısız hurâfeler ve yanlış inanışlar yaratmışlardır.Hurâfe ve yanlış inanışların bir çoğu günümüz gerçeklerine de ters düştüğü için insanları ve dolayısı ile inananları yanlış yöne itmekte sonucunda da bazı psikolojik ve sosyolojik yönlerden olumsuz etkiler yaratmakta olduğu bilinen bir gerçektir. Böyle bir durumun sonuçları ise toplumun inançlı kesimleri üzerinde yanlış anlamalara yol açmaktadır.Bu kitapta; toplumda yaşayan sayısız hurâfe bid'at ve bâtıl (yanlış) inanışların en belirgin ve yaygın olanlarından her yaştan okuyucuyu bilgilendirmek üzere âdeta özet olarak tüm kesimlerin de anlayacağı şekilde açıklamaya çalışılmıştır.Hayırlara vesile olur inşaallah...

kabir-ve-ahiret-hayati.jpg (25 KB)

Ölüm, Kabir-Âhiret, Kıyamet-Yeniden Diriliş, Cennet ve Cehennem ile ilgili kitaplar, hayatım boyunca yazmayı düşündüğüm kitaplar arasında idi.  Sonunda, daha önce yazdığım pek çok kitaptan sonra ölüm ve ahiretle ilgili kitaplara da sıra geldi. Bu kitabımın da yüce Allah'tan hayırlara vesile olmasını diliyorum.

seçilmiş.jpg (28 KB)

İnanç dünyamızın şekillenmesinde ibadet hayatımızın kusursuz bir biçimde belirlenmesinde ve beşeri münasebetlerimizin temellendirilmesinde vazgeçilmez bir yere sahip olan Hz. Peygamber'e getirilecek salatü selamlarla ilgili bir çalışma yapmak bunların en önemlilerini bir kitapta toplamak hayal ve arzusu uzun yıllardan beri beni sarmış ve mutlaka yerine getirilmesi gereken bir ideal halini almıştı. Amacım iyi bir dini eğitim alamamış olduğu için bunları öğrenememiş kimselerle henüz yetişme çağındaki geçleri aydınlatmak bilgilendirip onlara peygamber sevgisi kazandırmaktır.Allah'ım! Onun yolundan gitmeye ilmini irfanını edebini sünnetini ve ahlakını öğrenmeye ve yaşamaya bizi muktedir eyle. Amin.

alemlere-rahmet-hz-muhammed-.jpg (11 KB)

Hayat boyunca yazmayı düşlediğim kitapların başında "Allah'ın varlığı ve birliği" ile cihanın serveri-öncüsü hâtem-ül enbiya-peygamberlerin sonuncusu örnek insan ve Resûl Hz. Muhammed Mustafa sallallâhü aleyhi vessellem ile ilgili kitaplar idi. Cenâb-ı kibriyâ Kadir-i Mutlak yüce Allah'a şükürler olsun ki Ahir ömrümde de olsa bunları yazmayı bu aciz kul-a nasip etti. Hamdü senalar olsun...Hz. Peygamber (sav)'in hayatı elbetteki ciltlere sığmayacak kadar büyüklükte derinlikte ve özellikte olmakla birlikte O'nun hayatını doğumundan
başlayarak mucizelerle dolu mücadelelerini bilhassa günümüzün gençleri rahat okusun ve kavrasın diye âdeta özetledim.Bunu yaparken de kolay anlaşılması için günümüzün konuşulan Türkçesi ve sade bir dille yazmaya gayret ettim. Hayırlara vesile olur inşâallah.

kurandan-evrensel-mesajlar-ve-mujdeler-kuran-incelemeleri-.jpg (26 KB)

Tüm insanlığı doğrulara doğru yola ve mutlu sona ulaştırmak üzere Yüce Allah'ın Peygamberi eliyle göndermiş olduğu Kur'ân'ın mesaj ve müjdelerini kısa yoldan her insanın anlayacağı şekilde yazmayı nasip ettiği için sınırsız hamdolsun.Kitabımı on üç bölümden meydana getirerek aslında ciltlere sığmayacak mucizelerle dolu bulunan ve kaynak aldığım ve 712 ayetten oluşan Kutsal rehber kitabın içindeki zenginliği okuyanı sıkmayacak ve olduğunca da tekrarlardan kaçınarak adeta özetledim.Bölümlerin başına gruplandırdığım konularla ilgili genel ve kısa açıklamalar koyarak ilgili âyetlerin daha kolay anlaşılmasını amaçladım. Ayrıca insanları aydınlatma ve eğitme görevini de üstlenmiş olan bu yüce kitabın içindeki mesaj ve müjdeleri günümüz Türkçesi ile sizlere aktararak Allah'ın emirlerine uyulduğunda insanların nasıl ödüllendirileceği müjdelerini sizlere aktarmayı görev saydım."Sûbhanallâhû velhamdû lillahî rabbil'âlemin..."

islamda-kurtulusun-anahtari.jpg (7 KB)

İbâdetlerimizin temeli olan duâ ve onun ziyneti süsü hatta mücevheri durumundaki salevâtlar başta olmak üzere "Duâ ve Salevâtlar" konusunda bir derleme hazırlarken günümüz İslâm toplumunda karşılaşılan kişisel ve toplumsal bazı sorulara cevap verme hatta çok merak edilen hususlarda insanları bilgilendirmeyi daima göz önünde tuttuğum bazı konuları da kitabın bu yeni baskısına eklemiş bulunuyorum.

Kitap Özellikleri
Basım Yılı 2020
Dil Türkçe
Kapak Ciltsiz
1.KitapYasini Şerif Fatiha İhlas ve Faziletleri
2.Kitapİlmihal - 1
3.Kitapİlmihal - 2
4.Kitapİslam'da İmanın Şartları
5.KitapÖlüm Son Değildir
6.KitapKıyamet Yeniden Diriliş
7.KitapGül Bahçesindeki Evliyalardan Hayat Dersleri - 1
8.KitapCennet-Cehennem
9.KitapSünnetin Bahçesinden Yedi Yüz Hadis
10.KitapGül Bahçesindeki Evliyalardan Hayat Dersleri - 2
11.KitapHurafeler Yanlış İnanışlar Bid'atler
12.KitapKabir ve Ahiret Hayatı
13.KitapÖnce Çıkan Salavatlar
14.KitapAllah Şükredene Artırır
15.KitapTam ve Doğru Zekat Vermek
16.KitapSeçilmiş Salavatlar
17.KitapAlemlere Rahmet Hz. Muhammed
18.KitapKur'an'dan Evrensel Mesajlar ve Müjdeler
19.Kitapİslam'da Kurtuluşun Anahtarı
135 TL ve üzeri kargo bedava
kargo.png (12 KB)
ucuz son.jpeg (71 KB)
ayni-gun-kargo-669x371.png (26 KB)
Ürünle İlgili Öne Çıkan Kampanyalar

{{CMP.TITLE}}

{{CMP.DESCRIPTION}}

  • Ödeme Seçenekleri
  • Yorumlar (0)
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.