Hysteresis Makro İktisat

%10
99,00 TL
89,10 TL

Hysteresis Makro İktisat

Tufan Samet Özdurak
HAVALE :88,21 TL %1 EFT İndirimi
99,00 TL
%10
%10
89,10 TL
HAVALE :88,21 TL %1 EFT İndirimi
Kitap Açıklaması

Konu Anlatımı - Konularına Göre Düzenlenmiş - Çözümlü SorularOn yıllık kapsamlı ve çok titiz bir çalışmanın sonucunda sizlerin karşısına çıkan "Hysteresis Makro İktisat" isimli eser beşinci baskısında iktisat biliminin makro boyutunu KPSS kaymakamlık devlet ve banka müfettişlikleri idari hâkimlik uzmanlık denetmenlik ve iktisatın yer aldığı tüm kurum sınavlarına yönelik olarak bütün boyutları kapsayacak şekilde ortaya koymaktadır.Makro iktisatın iktisat bölümü yer alan tüm sınavlarda "en kritik alan" olduğu gerçeği göz önüne alındığında eserde yer alan her bir bölümün önemi daha da artmaktadır. Makro iktisat bir yanıyla para bankanın bir yanıyla iktisadi düşünce okullarının diğer yanıyla da uluslararası iktisatın özünü oluşturan temel iktisat bilim dalıdır. Bu nedenle "Hysteresis Makro İktisat" isimli bu eserde makro iktisatın tüm konularının yanı sıra iktisadi düşünce okullarının para bankanın ve uluslararası iktisatın da en önemli kısımları yer almaktadır.Öğrenci dostu olma niteliği taşıyan bu kitapta bölümler oluşturulurken "yalın ve akıcı bir dille" makro iktisat biliminde yer alan bütün konular arasında neden sonuç ilişkisi kuracak bir sistematik tasnifleme yapılmıştır. Bu nedenle esere çalışırken birinci bölümden yirminci bölüme kadar kitaptaki bölüm sırası takip edilerek çalışılması önerilmektedir. Böyle bir çalışma yapıldığında hem önceki bölümle bağlantı kurulacak hem de sonraki bölüme geçiş kolaylığı sağlanacaktır. Ayrıca he bir bölüm sonunda yer alan çalışma soruları çözümleriyle beraber ele alındığında işlenen konu hakkında tüm ince hatlarıyla konu bütünlüğü sağlanmış olacaktır.Eserin yenilenmiş beşinci baskısında ilk dört baskıda yer almayan yeni tablolar açıklamalı grafikler ve yeni sorular ile kitabın fonksiyonelliği daha da artırılmıştır. Bu bağlamda standart bir makro iktisat eseri ortaya koymak yerine konuların başlıkları ve bölüm tasnifleri birbirini "tam tamamlayıcı" bir düzen içerisinde yapılmış her bir konunun arkasından da yoğun bir düşünceyi gerektiren çalışma soruları ile çözümlerine ayrıntılı biçimde yer verilerek anlatılan hususların pekişmesi sağlanmıştır.İçindekilerBirinci BölümMakro İktisat1. Makro İktisatın Anlamı2. Makro İktisatta Karar Birimleri (Sektörler)3. Makro İktisatta Piyasa Türleri4. Makro İktisatta İktisadi Dengelerin Kurulma Tartışmaları5. Makro İktisatta Denklemler Ve Değişkenler6. Makro İktisatta İzlenen PolitikalarÇalışma Sorularıİkinci Bölüm1776'dan 2021'e Makro İktisatın Gelişim Süreci: İktisat Okulları1. Klasik İktisat Okulu2. Neo-Klasik İktisat Okulu3. Makro İktisatın Doğuşu: Keynesyen İktisat Okulu4. Monetarist Okul (Parasalcılar5. Yeni Klasik Okul (Rasyonel Beklentiler Okulu)6. Yeni Keynesyen Okul7. Arz Yanlı İktisat8. Reel İktisadi Dalgalanmalar Teorisi9. Phillips Eğrisi AnaliziÇalışma SorularıÜçüncü BölümHasıla Kavramları Ve Milli Gelir Muhasebesi1. Gayri Safi Milli Hasıla (Gsmh) Ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Gsyih)2. Gayri Safi Milli Hasıla (Gsmh) Kavramı Üzerinden Hesaplanan Hasıla Büyüklükleri3. Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (Gsyih) Kavramı Üzerinden Hesaplanan Hasıla BüyüklükleriÇalışma SorularıDördüncü BölümHasılayı Hesaplama (Ölçme) Yöntemleri1. Üretim Yöntemi2. Gelirler Yöntemi3. Harcamalar Yöntemi4. Hasıla Hesabında Dikkate Alınmayan Unsurlar5. Reel Gsyih Değerinin Gerçek Değerini Yansıtmasına Yönelik Makro İktisat Politikaları6. Nominal Ve Reel Gsyih7. Ekonominin Büyüme Hızının Hesaplanması8. Türkiye'de Büyüme OranlarıÇalışma SorularıBeşinci BölümYatırım Tasarruf Özdeşliği1. Özdeşliğin İşleyişiÇalışma SorularıAltıncı Bölümİşsizlik1. İşsizliğin Tanımı Ve Kapsamı2. Toplam Nüfus Aktif Nüfus Ve İşgücü3. İşsizlik Oranının Hesaplanması4. İşsizlik Türleri5. İşsizliğin İktisadi Maliyeti Ve Hasıla Açığı6. İşsizliğin İktisadi Maliyetinin Hesaplanmasına Büyüme İşsizlik İlişkisine Alternatif Bir Yaklaşım: Okun Kuralı7. Türkiye'de İşsizlik OranlarıÇalışma SorularıYedinci BölümEnflasyon1. Enflasyonun Tanımı Ve Ölçülmesi2. Fiyat Endeksleri3. Enflasyon Türleri4. Enflasyonun Maliyeti5. Enflasyonla Mücadelede Makro İktisat Politikaları6. Türkiye'de Enflasyonun SeyriÇalışma SorularıSekizinci BölümFaiz Oranları1. Nominal Ve Reel Faizler2. Faiz Oranlarının Belirlenişine İlişkin Görüşler (Faiz Teorileri)Çalışma SorularıDokuzuncu BölümToplam Planlanan Harcamaları Oluşturan Öğelerin Analizi:Basit Keynesyen Model1. Toplam Planlanan Harcamaları Oluşturan Fonksiyonlar2. Toplam Planlanan Harcamalar Fonksiyonu3. Basit Keynesyen Modelde Denge Hasıla Düzeyi: Milli Gelir Denge Düzeyi4. Deflasyonist Ve Enflasyonist Açık5. Çarpan Mekanizması: Harcamalardaki Değişimlerin Hasıla Üzerindeki Etkisinin Hesaplanması6. Hızlandıran Mekanizması7. Tasarruf Paradoksu8. Otomatik Stabilizatörler (Otomatik İstikrar Sağlayıcılar)9. Makro İktisatta Yatırım Harcamalarının FinansmanıÇalışma SorularıOnuncu BölümIs-Lm Modeli1. Is-Lm Modelinin Ortaya Çıkışı Ve Modelin Amacı2. Mal Piyasasında Denge: Is Eğrisi3. Para Piyasasında Denge Ve Lm Eğrisi4. Mal Ve Para Piyasasında Eşanlı Denge: Is-Lm Dengesi5. Is-Lm Dengesinin Değişmesi: Para Politikası Ve Maliye Politikası6. Is-Lm Modelinde Para Ve Maliye Politikasının Etklinliği7. Para Ve Maliye Politikasında Özel Durumlar (İstisnai Haller8. Is-Lm Modelinde Para Ve Maliye Politikasının Birlikte Uygulanması: Politika Karması9. Is-Lm Dengesizlikleri Ve Tahvil Piyasası İlişkisiÇalışma SorularıOn Birinci BölümToplam Arz-Toplam Talep Modeli (As-Ad Modeli)1. Toplam Talep (Ad)2. Toplam Arz (As)3. Toplam Taleptoplam Arz Dengesi (As-Ad Dengesi)Çalışma SorularıOn İkinci BölümDöviz Piyasası - Döviz Kurları - Kur Sistemleri1. Nominal Döviz Kuru Nominal Efektif Döviz Kuru Reel Döviz Kuru2. Kur Sistemleri3. Tek Fiyat KanunuÇalışma SorularıOn Üçüncü BölümÖdemeler Bilançosu (Ödemeler Dengesi)1. Tanım Ve İşleyiş2. Ödemeler Bilançosunun Yapısı (Hesapları)Çalışma SorularıOn Dördüncü BölümDışa Açık Ekonomide İç Ve Dış Dengenin Sağlanması:Mundell-Flemıng Modeli (Is-Lm-Bp Modeli)1. Dış Dengenin Sağlanması: Bp Eğrisi2. İç Ve Dış Dengenin Birlikte Sağlanması: Is-Lm-Bp Dengesi3. Mundell-Fleming Modelinde Para Ve Maliye PolitikalarıÇalışma SorularıOn Beşinci BölümEnflasyon Ve İşsizlik Arasındaki İlişki: Phıllıps Eğrisi AnaliziEnflasyon Ve İşsizlik Arasındaki İlişkiÇalışma SorularıOn Altıncı BölümPara Ve Para Talebi Teorileri1. Paranın Tanımı Özellikleri Fonksiyonları Ve Para Sistemleri2. Para Teorileri (Para Talebi Teorileri)Çalışma SorularıOn Yedinci BölümPara Arzı1. Para Arzı Ve Talep Edilen Para Miktarı Tanımları2. Arz Edilen Para Miktarı Tanımları (Para Arzında Alternatif Büyüklükler)3. Para Arzı Tanımlarına İlişkin Görüşler4. Ticari Bankaların Para Yaratması: Kaydi Para Yaratma Süreci5. Para Çarpanı Ve Merkez Bankasının Para Arzını Değiştirmesi6. İçsel (Endojen) Ve Dışsal (Egzojen) Para Arzı7. Para Arzının Değişmesinin EtkileriÇalışma SorularıOn Sekizinci BölümPara Politikası1. Makro İktisat Politikası Ve Para Politikası2. Para Politikasının Amaçları3. Para Politikasının Araçları4. Para Politikasında Nihai Ara Ve Operasyonel Hedefler5. Para Politikasının Enflasyon Ve Hasıla Üzerindeki Etkileri6. Anti Enflasyonist Para Ve Maliye Politikaları7. Para Politikasında Basirete Karşı Kurallar Politikası8. Makro İktisadi İstikrar PolitikalarıÇalışma SorularıOn Dokuzuncu BölümReel Devri Dalgalanmalar Modeli1. Modelin Yapısı Ve VarsayımlarıÇalışma SorularıYirminci BölümArz Yanlı İktisat Ve Laffer EğrisiÇalışma SorularıKavramlar SözlüğüKarma Çalışma SorularıKarma Çalışma Sorularının ÇözümleriKaynakça

Kitap Özellikleri
Basım Yılı2020
Baskı1
Cilt DurumuKarton Kapak
DilTürkçe
Ebat16,5 x 23,5
ISBN-106057731333
Kağıt Türü1. Hm. Kağıt
Sayfa Sayısı816
135 TL ve üzeri kargo bedava
Ürünle İlgili Öne Çıkan Kampanyalar

{{CMP.TITLE}}

{{CMP.DESCRIPTION}}

  • Ödeme Seçenekleri
  • Yorumlar (0)
BENZERKİTAPLAR
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.