Sepetim 0
Sepetinizde ürün bulunmuyor

Mantıku’t-Tayr

Feridüddin Attar’ın Biyografisi

1136-1221 yılları arasında yaşayan Feridüddin Attar, İran’ın ünlü şair ve mutasavvıflarındandır. Sanatkâr yönünün yanı sıra hekim ve eczacılık da yapmıştır. Birçok eseri günümüze dek ulaşmıştır. Eserlerinde Arapça, tefsir, hadis, fıkıh gibi ilimlerin etkileri, felsefe ve eczacılığın izleri görülür. Attar’ın bütün bu birikimi nasıl yaptığına dair yeterli bilgi yoktur. Çocukken Anadolu’ya gelip Mevlana Celaleddin-i Rumi’yle tanışan ve ‘‘Esrârnâme’’ eserini ona adayan Attar, Anadolu’da tasavvuf üstadları tarafından da güzel ahlâkı öğütleyen bir sanat ve ilim adamı olarak bilinmektedir. En önemli eseri Mantıku’t-Tayr olan Attar’ın diğer eserleri Dîvân, Esrârnâme, Musîbetnâme, İlâhînâme, Cevâhirnâme, Şerhu'l-Kalb, Tezkiretü'l-Evliyâ’dır.

Mantıku’t-Tayr’ın Arka Kapak Bilgisi

Türkçe’ye Kuş Dili olarak çevirebileceğimiz Mantıku’t-Tayr, hakkati arayanların kuş olarak sembolize edildiği, manzum ve alegorik bir eserdir. Feridüddin Attar’ın Farsça yazmış olduğu eserde Hakikat Yolunun Yolcuları, uzun ve zorlu bir yolculuğa çıkıp, kendilerini yönetmesi için bir padişah bulma arayışına girerler. Yolculuk esnasında hasta olan ve dayanamayan kuşların ileri sürdükleri bahaneler, arzu ve isteklerden, ev ve sevgili özleminden, ölüm korkusu ve ümitsizlikten, kibirden, vefadan ibarettir. Yolculuğun Hüthüt Kuşu ise hepsine gereken yanıtları vererek yolculuğu sürdürmeleri için dil döker. Çünkü Simurg’a ulaşmak için daha aşılması gereken yedi vadi vardır.

Mantıku’t-Tayr

Tasavvufu alegorik imgelerle anlatan Mantıku’t-Tayr, yol gösterici Hüthüt Kuşu’nu aklın, Simurg’u ise Tanrı’nın göstergesi olarak tasvir eder. Tasavvufta ölmeden Allah’a kavuşma inancı, kuşların Simurg’a olan yolculuklarında hayat bulur. Mantıku’t-Tayr’ın özeti kısaca şöyledir: Kendilerini yönetecek padişahı bulmak için padişahın yerini bildiğini söyleyen Hüthüt’ün peşinde Kaf Dağı’nın ardına doğru yola çıkan kuşlar, çeşitli bahanelerle eksilirler ve geriye sadece otuz kuş kalır. Yolculuğundan sonunda, Simurg’un kuşların kendilerinden başka bir varlık olmadığı ortaya çıkar. Eser, dünyadaki her şeyin, tek varlık olan Allah’ın yansıması olduğu gerçeğiyle, “vahdet-i vücut” inancıyla son bulur. Kuşlar da Simurg da yok olur.

Kitabın Yorumları

Oldukça etkileyici, özgün bir üsluba sahip olan kitap, tasavvufa ilgi duyanların mutlaka okuması gereken eserler arasındadır.

Kitabın Yayınlandığı Tarih

2011-2012 basım olan bu kitap, toplamda 399 sayfadır.

 

 Kapat