İmam Suyûti

İmam Suyûti, hicri 849 yılının Recep ayında Kahire’de dünyaya gelmiştir. İmam Suyûti’nin ataları Orta Mısır’da yer alan Asyut bölgesinde yaşadıkları için Suyûti nisbesiyle anılır. Babası Kemaleddin Ebu Bekir ilim ile içli dışlı olan bir âlimdir. Bundan dolayı oğlu İmam Suyûti’nin de ilimle meşgul olmasını istemiştir. Kemaleddin Ebu Bekir, İbn Hacer’in derslerine giderken oğlu Suyûti’yi de yanında götürmüştür. Babası vefat edeceğini anlayınca Suyûti’yi İbnü’l Hümâm ve Celâleddin el-Mahallî’ye emanet etmiştir. Özellikle fakih ve müfessir olan Celâleddin el-Mahallî İmam Suyûti’nin en önemli hocasıdır.

İlim tahsiline Kur’an-ı Kerim ilmi ile başlayan İmam Suyuti ömrünün sonuna kadar ilimle meşgul olmuştur. Arap Dili, tefsir, hadis gibi İslâmî ilimlerde tahsil görmüştür. Hac vazifesini yerine getirmek için Mekke’ ye gitmiştir. Bunun haricinde Mısır’dan hiç ayrılmamış, ömrünün tamamını burada geçirmiştir. İmam Suyutî, ömrünün son yıllarını inzivaya çekilerek geçirmiştir. Hicri 911 yılının Cemâziyelevvel ayında 62 yaşında Ravza adasında vefat etmiştir.

İMAM SUYÛTİ’NİN İLMİ ÇALIŞMALARI

İmam Suyûti hadis, tefsir ve Arap Dili gibi ilimlerde tahsil görmüş ve kendisini geliştirmiştir. İlminden insanların istifade etmesi için müderrislik yapmıştır. Birçok talebe yetiştirmiştir. Birçok eser kaleme alan İmam Suyûti’ nin en önemli eseri hocasının yarım bıraktığı Tefsîru’l-Celâleyn’dir. Bu eser tefsir alanında yazılmış bir eserdir. Camiü’s-Sağir gibi hadis kitapları da vardır. Bunların dışında Suyûti’nin birçok eseri Türkçeye de tercüme edilmiştir.

Toplam 52 ürün görüntüleniyor.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.