Muhyiddin İbn Arabi

Muhyiddin Muhammed bin Ali bin Muhammed el- Arabi et- Tai el- Hatimi kısaca Muhyiddin İbnü'l - Arabi hatta Muhiddin Arabi diye de anılır. Ayrıca " Şeyhü'l Ekber " unvanı ile de bilinir. Ünlü İslam düşünürü, yazar, şair ve mutasavvıftır. Popüler dizi olan Ertuğrul dizisinde yer verilen Muhyiddin Arabi'yi oyuncu Osman Soykut canlandırmıştır.

İspanya'nın Murcia şehrinde 26 Temmuz 1165 tarihinde doğduğu bilinmektedir. Ölüm yeri ve tarihi kayıtlara Suriye'nin Şam kenti ve 16 Kasım 1240 olarak geçmiştir. Mezarı Suriye'de Kasiyun dağında bulunmaktadır.

Muhyiddin İbnü'l Arabi Varlık Birliği " Vahdet-i Vücud" öğretisinin baş sözcüsü olarak bilinmektedir. Türkçe'ye çok sayıda eseri çevrilerek kazandırılmıştır. Birçok Batı dillerine de eserleri çevrilmiş olup tanınmakta ve eserlerinden alıntılar yapılarak çeşitli tez ve makaleler yazılmıştır. Verimli bir mutasavvıf olan İbnü'l Arabi'nin kendisinin de eserlerinin sayısını bilmediği söylenir. Muhyiddin İbn Arabi sağlığında eserlerinin fihristini yapmıştır. 3 başlık halinde günümüze kadar gelmiştir.

Muhyiddin İbnü'l Arabi'nin Türkçeye çevrilen çok sayıda eserlerinden en bilinenlerin bazıları şunlardır:

" Fusus'ül-Hikem" ( Kabalcı yayıncılık, çev. Ekrem Demirli )

" Fütuhat-ı Mekkiye" ( Litera yayıncılık, çev. Ekrem Demirli )

"Fususu'l- Hikem" ( Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, Hazırlayan Doç.Dr. Selçuk Eraydın )

" Marifet ve Hikmet " ( İz yayıncılık )

" Saatlerin Hazinesi " ( Sümer yayınları )

" Nurlar Hazinesi " ( İz Yayıncılık )

" Bir Sufinin Portresi" ( Gelenek Yayınları )

" Fena Risalesi " ( İz yayıncılık )

" Arzuların Tercümanı " ( İz Yayıncılık )

" Ahadiyyet Risalesi " ( İlk Harf Yayınevi )

Toplam 175 ürün görüntüleniyor.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.