Ebu Zeyd Ahmed El-Belhi

İnsan mutluluğunun beden ve ruh sağlığının birlikte korunmadan sağlanamayacağı görüşünü ileri süren tıp adamı ve filozoftur. "Mesalihu'l Ebdan ve'l Enfüs" ( Beden ve Ruh Sağlığı ) isimli eseri ile tanınan ilim adamıdır.

Ebu Zeyd Ahmad El- Belhi Kimdir?

Tam adı Ebu Zeyd Ahmed b. Sehl el-Belhi olan filozof, ahlakçı, tabip ve coğrafyacıdır. 236 yılında Belh şehri civarındaki Şamistiyan köyünde doğmuştur. Öncelikle öğrenimini babasından alan Ebu Zeyd Ahmed El-Belhi daha sonra ise gittiği Irak'ta İslam filozofu Kindi'den dersler almıştır. Kindi' nin öğrencisi iken ayrıca din ilimleri ve tıp konusunda da araştırmalar yapmıştır. Çok sevdiği Belh şehrine döndüğünde ise dersler vererek öğrenci yetiştirmiştir. Kısa sürede bölgede ünü yayılmıştır.

Zaman zaman döneminin yöneticileri ile temasları olmuştur, hatta vezirlik teklifi de almıştır. Ancak bu inişli çıkışlı siyasi çekişme dönemlerinden sonra doğduğu köyü olan Şamistiyan'a dönmüş, ilmi faaliyetlerini burada sürdürmüş ve burada da vefat etmiştir.

Ebu Zeyd Ahmed El-Belhi' nin yetiştirdiği ünlü talebeleri arasında " Ebü'l Hasan el- Amiri" , " Ebu Muhammed Hüseyin b. Muhammed " " İbn Feriun " gibi isimler yer alır.

Ebu Zeyd El- Belhi ve Eserleri

Ebu Zeyd El-Belhi' nin hocası olan El-Kindi ekolüne mensup olduğu kabul edilir. Esasında yazdığı bilinen 60 civarındaki eserlerinden günümüze ulaşabilmiş iki eseri mevcuttur. Bu iki eserden ikincisi olanı " Şuverü'l -ekalim" ( "Takvimü'l-Büldan "adıyla da tanınır )dir. Bu esere ait tek yazma nüshanın Necef'te bulunduğu tespit edilmiştir.

Toplam 2 ürün görüntüleniyor.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.