Memento Mori Ölüm ve Ölüm Uygulamaları

%15
95,00 TL
80,75 TL
%15

Memento Mori Ölüm ve Ölüm Uygulamaları

Ali Metin Büyükkarakaya
HAVALE :79,94 TL %1 EFT İndirimi
%15
95,00 TL
80,75 TL
HAVALE :79,94 TL %1 EFT İndirimi
Kitap Açıklaması

Birçok bilim dalının ele aldığı Ölüm'e ait gerçekliğin sorgulanma süreci şimdiye kadar çok büyük bir literatürün ortaya çıkmasına yol açtı. Bu arayış içinde antropoloji ve arkeolojinin de devasa katkısı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Elinizdeki bu kitap da çoğunlukla bu iki bilim dalında uzmanlık elde etmiş araştırmacıların konuyla ilgili çalışmalarını içermektedir. Bu bilimsel yaklaşımlara ek olarak halkbilimi adli tıp tarih ve sosyoloji bakış açılarını içeren bölümler de bu kitapta yer almaktadır. Bu kapsamın birçok faydalı yönü var kuşkusuz ama sağladığı önemli getirilerden biri farklı terminolojileri barındırması ve bunun da dışında konuyla ilgili farklı yazım tarzlarının bilimsel üslupların bir arada yer almasıdır. Bize göre Ölüm(ün) Antropolojisi adı altında düşünülebilecek bu kapsamlı alanyazına bütüncül bir katkı sunulması ise insanı geçmişi ve günümüzdeki haliyle aynı zamanda biyolojik yönleriyle de ele alan Antropolojinin altından kalkabileceği bir yaklaşım.Robert Hertz Ölümün Toplu Temsili Üzerine Yürütülen Çalışmaya Bir Katkı   Ara dönem   Son tören   SonuçSibel Özbudun "Var Git Ölüm": Ölüm Ritüellerine Antropolojik Bir BakışÖlüme Antropolojik Yaklaşımlar   Ölüme Sosyolojik Yaklaşımlar   Van Gennep ve "Geçiş Ayinleri"   Psikolojik Bakış: Malinowski ve Freud   Ölüm ve İktidarTara Ingman - Rana Özbal Ölüm Arkeolojisinde Kuramsal YaklaşımlarÖlüm Arkeolojisinde Süreçsel Arkeolojik Yaklaşımlar   Post-Süreçsel Eleştiriler: İdeoloji ve Sembolizm   Son Teorik Gelişmeler ve Ölüm Arkeolojisindeki Yeni Çalışma Alanları Elif Başak Aksoy Kültür Nakşedilen Beden ve Bedende Vücut Bulan KültürN. Serpil Altuntek Mezar Yazıtlarında İslami Kişi KavramlarıTürkiye'de Yazıt Geleneği ve İslam    Şanlıurfa Bediüzzaman Mezarlığı    Yazıtların Betimi   İslami Temalı Yazıtlarda Kişi KavramlarıHasan Hayırsever Dolganlarda Ölüm ve Cenaze UygulamalarıDolganlarda Ölüm   Cenaze ve Duyurulması   Yıkama   Giydirme   Tabut Yapımı   Son Yolculuk   Ölü Aşı   Mezar AnıtlarıÅsa Eldén - Berna Ekal Amblem Vakaların Oluşumu: Türkiye'de Feminizm ve Medya Ekseninde Kadın Cinayetlerini Yeniden DüşünmekOdağımız: Erkek şiddeti ve medya   Görünürlük ve Medyanın Çift Taraflılığı   Cinayetlerin birbirine bağlanması: Cinsiyet temelli bir örüntüden söz etmek   Amblem vaka ya da bir cinayetin "bizim" için bir kaygı haline dönüşmesi   Görünür bağlantılar görünür sorumluluk   Devletin bir sorumluluğu olarak kadına yönelik şiddetle mücadele   Başarısızlıktan başarıya iktidarın rolü. İktidarın başarısızlık imajıyla mücadelesi   Izdırabın ifadesi erkek şiddetiyle mücadelenin bir parçası olabilir mi?Ivor Janković - Mario Novak Hırvatistan Taş Çağı Ölü Gömme UygulamalarıPaleolitik   Mezolitik   NeolitikNeyir Kolankaya-Bostancı Paleolitik Çağ'da Ölüm ve SembolizmAlt Paleolitik Dönem Uygulamaları (GÖ 500000-450000)   Orta Paleolitik Dönem Mezarları ve Ölü Gömme Adetleri (GÖ 120000-34000)Ali Metin Büyükkarakaya Ölüm Uygulamaları ve Davranışın EkolojisiNeolitik Dönem ve Ölüm   Tepecik-Çiftlik Neolitik Yerleşmesi ve Ölü Gömme uygulamalarıIan Kuijt Kadim Olanlar Hatırlar: Neolitik Dönemde Sembolik Hatırlama ve Unutma YapılarıErken Neolitik Köyleri: Arka Plan   İkincil Gömü Anma ve Sosyal Etki   Deneyimsel ve Gönderimsel Hafıza   Bedeni Unutmak: Başın Kesilmesi ve BireyErgül Kodaş Yakındoğu Neolitiğinin Yaşayan Yüzleri: Sıvalı KafataslarıKil sıvama teknikleri görsellik ve figüratif çeşitlilik   Gözler   Burun   Ağız   Kulaklar   Kil maskenin yapım aşamaları   Ham madde ve renk seçimleri   Sıvanın yapım aşaması: Teknik farklılıklar ve görsel çeşitlilik   Sıvalı insan kalıntılarının buluntu alanları: mekân ve mezar ilişkileri   Bina içine gömülen sıvalı kafatasları   Bina dışına gömülen sıvalı kafatasları   Yerleşim yeri dışına gömülen sıvalı kafatasları   Sıvalı kafataslarının kullanım aşamaları ve yeni yaklaşımlar   Sıvalı kafataslarının sergilenmesi sorunu   Sıvalı kafataslarının kullanım süreci ve yeni öneriler   Tartışma ve sonuçDeniz Erdem Geç Neolitik Gömü Gelenekleri Üzerine Bir DeğerlendirmeHalaf Ölü Gömme GelenekleriPınar Durgun Erken Tunç Batı ve Orta Anadoluda Yerleşim Dışı Mezarlıkların Ortaya Çıkışı ve Ölü Gömme RitüelleriYerleşim dışı mezarlıkların ortaya çıkışı   ETÇ Yerleşim dışı mezarlıklarda ölü gömme ritülleriRichard F. Liebhart Frig Dönemi Gordion'da Ölü Gömme UygulamalarıHalk Mezarlığı   Tümülüs Mezarlar   Tümülüs P   Tümülüs MM Özden Ürkmez Klineden Hades'e Antikçağ'da Öteki Dünya Yolculuğuİlk Ritüel: Prothesis   İlk Yolculuk: Ekphora   Nekropolis Ritüelleri: Mezar ve Gömü   Mezardan Hades Kapılarına Psykhenin Yolculuğu    Hades: Ahiret Cennet ve CehennemLucia Nováková Ölüleri Anmak: Geç Klasik Dönemde Anadolu ve Yunan Ana Karasında Kültürel İlişkiler ve Ölüm İle Bağlantılı GeleneklerÖzge Yıldız Aydoğan Antik Yunanda Ölü Gömme Geleneğine İlişkin BetimlemelerYunan Düşünce Sisteminde Ölümle İlişkili Kavramların Betimlemelere Yansıması   Kabartma ve Vazo Betimlemelerinde Kullanılan Diğer Semboller   Antik Yunan'da Ölü Gömme Ritüelleri ile İlişkili Süreçlerin Betimlemelere Yansıması   Beyaz Zeminli LekythoslarJ. Marla Toyne - Armando Anzellini Bulutların Savaşçıları Gökyüzündeki Mezarlar: Antik Chachapoya Gömü UygulamalarıGüney Amerika Andean Bölgesi   Andean Gömü Uygulamalarında Devamlılık ve Karmaşıklık   Gömü Yapısı ve Uygulamalar   Chachapoya'da Bölgesel Çeşitlilik   Chachapoya Gömü Arkeoloji ve Anlamları   La Petaca Gömü Alanı    Tafonomi   Kronoloji   Gömü Mimarisi   Biyoarkeolojik Kalıntılar   Gömü Uygulamaları Sosyal Karmaşıklık ve Kutsal Manzaralar   Yapılarda Lokasyon Tercihi ve Bunun Anlamları   Chachapoya Kültüründe Sosyal KarmaşıklıkNükhet Varlık İstanbul'da Ölüm: Veba Yangın ve Diğer Felaketlerİstanbul: Ölümün Başkenti   Doğanın Gücü: Depremler Seller ve Hava Olayları   Biyolojik Katiller: Veba ve Salgın Hastalıklar   Kentsel Tehlikeler İsyanlar ve Suç   Ölümcül Olaylara Karşı Tutum ve DavranışlarElifgül Doğan - Lucienne Thys-Şenocak Türkiye'de Arkeolojik İnsan Kalıntıları YönetimiEtik Tartışmaların Işığında: İnsan Kalıntılarının Çalışılması ve Sergilenmesi   Türkiye'de Arkeolojik İnsan Kalıntıları Yönetiminin Kısa Tarihi   Müzelerde ve arkeolojik çalışmalarda insan kalıntılarının idaresinde kullanılan pratikler   Yeni Bir Yasaya ve Profesyonel İlkelere Doğru: Türkiye'de Arkeolojik İnsan KalıntılarıKameray Özdemir - Ali Metin Büyükkarakaya Mumyalar: Sen Kimdin? Nasıl Bir Hayatın Oldu?Mumyalaşma Süreçleri   Doğal Mumyaların Oluşumu   Yapay Mumyalama   Mumya Çalışmalarının Kısa Tarihçesi   Mumyalar ve Kültürel Alışkanlıklar   Mumyalar ve Ölüm Uygulamaları   Türkiye'deki MumyalarMarin A. Pilloud Amerika Birleşik Devletleri'nde Uygulanan Şekliyle Adli AntropolojiAmerika Birleşik Devletleri'nde Adli Antropolog Olarak Çalışmak   Ölmüş Bireylerle Çalışma   Adli Vaka ÇözümlemesiFabio Cavalli Arkeolojiden Antropolojiye: Yüz Özelliklerinin Yeniden OluşturulmasıYüz Portre ve Arkeoloji   Yüz ve Benzeştirilmesi Hakkında   Benzeştirilme Yöntemleri   Bir ÖrnekZeyit Alemdar - Mehmet Cavlak Tıbbi Açıdan ÖlümBeyin Ölümü   Agoni   Ölüm Belirtileri      1-) Temel vücut fonksiyonlarının kaybı           a-) Dolaşım sistemi           b-) Solunum sistemi           c-) Sinir Sistemi     2-) Kasların gevşemesi     3-) Sıvı kaybı     4-) Kanın Pıhtılaşması ve Hemolizi     5-) Ölü Soğuması (Algor Mortis)     6-) Ölü Lekeleri (Livor Mortis)     7-) Ölü Sertliği (Rigor mortis)     8-) Otoliz     9-) Çürüme (Pütrefaksiyon)   Çürümeye etki eden faktörler     a-) Fiziksel etkenler     b-) Canlı etkenler     c-) Cesede ait sebepler   Çürümede görülen değişiklikler     a-) Renk değişimi     b-) Gaz artışı     c-) Likefaksiyon   Çürümenin İstisnaları   Maserasyon   Tahnit (Embalming)   Ölüm nedeni   Ölüm Sonrası Geçen Süre (Postmortem İnterval)   Ötenazi   Adli ve Tıbbi Otopsi   Arkeolojik Cesetlerde Otopsi

Kitap Özellikleri
Basım Yılı2019
Baskı1
Cilt DurumuKarton Kapak
DilTürkçe
Ebat16,5 x 23,5
ISBN-106059680974
Kağıt TürüKitap Kağıdı
Sayfa Sayısı618
100 TL VE ÜZERİ SİPARİŞLERİNİZDE KARGO BEDAVA
Ürünle İlgili Öne Çıkan Kampanyalar

{{CMP.TITLE}}

{{CMP.DESCRIPTION}}

  • Ödeme Seçenekleri
  • Yorumlar (0)
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.