İmam Gazzali

Gazali İran’ın Horasan bölgesinde bulunan bugünkü adı Meşhed olan Tûs’ta dünyaya gelmiştir. Hüccetü’l- İslam, Zeynüddin gibi lakaplarla anılır. Ortaçağın Batı skolâstik düşüncesine sahip kişilerce Abuhamet ve Algazel olarak tanınmaktadır. Doğduğu kasabadan dolayı Tûsi diye anılmakla birlikte en çokta isminden daha çok bilinen Gazzali nisbesiyle anılır. Gazzali olarak bilinen müellifin tam adı ‘’Hüccetü’l-İslam Ebû Hamid Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Ahmed el-Gazzali et-Tûsi’dir. (ö. 505 /1111)

TAHSİLİ ve İLMİ KİŞİLİĞİ

Öğrenimi hakkında eserlerin çoğunda hemen hemen birbirine benzer bilgiler yer almaktadır. İmam Gazali fıkhın bir bölümünü kendi memleketinde okumuştur. Daha sonra Cürcan’a gittiği ve orada İmam Ebu Nasr İsmâili’den ders aldığı nakledilir. Sonra da Cürcan’dan Tûs’a dönmüştür. Memleketinde yaklaşık üç yıl geçiren imam gazali ilime olan sevdasından aşkından dolayı diyar diyar dolaşarak ilim tahsil etmiştir.

Memleketinde geçirdiği üç yılın ardından ilim öğrenme için ilim ve kültür merkezi olan Nişabur’a gitmiştir. O zamanın ilim irfan sahibi olan çok büyük âlimlerinden birisi olan Cüveyni’nin talebesi olmuştur. İmam Gazali Kelam ilmine yönlendirenin ilk hocası Cüveyni olduğu kaynaklarda zikredilmektedir. Onun üstün bir zekâya sahip olduğunu ve çalışkanlığını gören hocası Cüveyni ona yakın ilgi göstermiştir. Kelam ilmiyle yetinmeyen Gazali, bunu yanında Nişabur’da usul’il-hadis, mantık, İslam hukuku ve münazara ilimlerini öğrenmiştir. Gazali'nin kaleme aldığı birçok eseri vardır.

Toplam 411 ürün görüntüleniyor.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.