Sadreddin Konevî

Asıl adı Ebü’l Meâli Muhammed b. İshak olan Sadreddin Konevî hicri 606 yılında dünyaya gelmiştir. Kaynaklarda Malatya’da doğduğu zikredilmektedir. Babası Mecdüddin İshak Anadolu Selçuklu Devleti’nde üst düzey bir yöneticidir. Ayrıca bunun yanında mutasavvıf ve âlimdir.

Sadreddin Konevî, dönemin önemli muallimlerinden ders alma imkânına sahip olmuştur. Şeri ilimlerin yanında pozitif ilimlerde de tahsil görmüştür. Babasının devrin ileri gelen âlimleri ile olan dostluğu Sadreddin Konevi için eğitimi açısından önemlidir. Bunlardan en önemlisi Muhyiddin İbn Arabî’dir. Muhyiddin İbn Arabî, Konevî’nin fikri ve ilmi hayatına olumlu etkiler yapmış bir mutasavvıftır.

Konevî, Şam, Mısır, Mekke gibi bölgelere gitmiştir ve buralardaki sûfi ve âlimlerle ilmi ilişkiler kurmuştur. Sadreddin Konevî, hicri 638 yılında Konya’ya hicret etmiş ve ömrünün sonuna kadar burada yaşamıştır. Sadreddin Konevî hicri 673 yılında 67 yaşında iken Konya’da vefat etmiştir.

SADREDDİN KONEVÎ’NİN ESERLERİ

Sadreddin Konevî, hayatını ilme, öğrenmeye ve okumaya adamış olan bir âlim ve mutasavvıftır. Hem pozitif ilimlere ilgi duymuş hem de İslâmi ilimlerde ilim tahsil etmiştir. Tasavvuf, tefsir gibi ilimlerin yanında felsefe ile de ilgilenmiştir.

Sadreddin Konevî birçok eser kaleme almıştır. En önemli eserlerinden bir tanesi hiç şüphesiz Tasavvuf alanında verdiği eserdir. Bu eserinin adı Miftâhu’l-Gayb’dır. Bununla beraber Sadreddin Konevi’nin görüş ve düşünceleri ile ilgili bazı eserler Türkçeye de tercüme edilmiştir.

Toplam 20 ürün görüntüleniyor.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.