İbn Hacer El-Askalânî’

İbn Hacer el-Askalânî, hicri 773 yılının Şaban ayında eski Mısır’da dünyaya gelmiş olan bir âlimdir. İbn Hacer olarak bilinmesinin sebebi yedinci göbekten dedesinin lakabı ya da adının Hacer olmasından dolayıdır. İbn Hacer küçük yaşlarda âlim olan babasını kaybetmiştir.

İbn Hacer el-Askalânî, dokuz yaşında âlim Muhammed es-Seftî vasıtasıyla Kur’an hafızlığını tamamlamıştır. On iki yaşında Mekke’ye giderek hadis tahsiline burada başlamıştır. Bunun yanında bir süre sonra fıkıh, usul, Arap dili ve hesap ile ilgili ilimlere dair eserler de okumuştur. 20 yaşına geldiğinde daha ziyade edebi ilimlerle meşgul olmaya başlamıştır. Ancak hicri 796 yılından itibaren kendisini tamamen hadis ilmine adamış ve bu konuda eserler kaleme almıştır.

Kendisini ilme adayan İbn Hacer El-Askalani hicri 852 yılının Zilhicce ayında dizanteri sebebiyle Kahire’de hayatını kaybetmiştir.

İbn Hacer El-Askalânî’nin Eserleri

İbn Hacer el-Askalânî, hayatı boyunca birçok farklı ilme dair araştırmalar ve okumalar yapmıştır. Edebiyat, tarih, lügat gibi ilimlerle meşgul olduğu gibi tefsir, hadis, fıkıh gibi ilimlerle de ilgilenmiştir. Ancak en çok üzerinde durduğu ve önemli eserler verdiği alan hadis ilmi olmuştur.

İbn Hacer el-Askalânî’nin hadis ile ilgili yazmış olduğu en önemli eserlerden bir tanesi Bulûgu’l-Merâm isimli eserdir. Bunun yanında yayınlanan birçok eseri vardır. Arapça eserlerinin yanında Türkçeye tercüme edilen eserleri de vardır. Bulûgu’l-Meram’ın Arapça basımı yanında Türkçeye tercümesi de vardır.

Toplam 20 ürün görüntüleniyor.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.