Seyyid Abdülkadir Geylani

Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri En önemli İslam alimlerindendir. Kadiriyye Tarikatinin kurucusudur. Kurduğu tarikat İslam dünyasının ilk ve en yaygın tarikatıdır. Soyu Hz. Ali'ye dayanır. Küçük yaşta babasını kaybeden Seyyid Abdülkadir Geylani bu dönemden sonra dedesinin himayesinde annesinin yanında büyüdü. Kendisini hep meleklerin koruduğuna inanırdı. Bağdat şehrinde ilimi öğrenme hayali ile büyüdü ve 18 yaşında Bağdat'ın yolunu tuttu. Burada önemli alimlerden hadis, fıkıh, usul ve füru bilgisi öğrendi.

Tasavvufa ilmin geçmesi aynı zamanda damadı olduğu Ebü’l-Hayr Muhammed b. Müslim ed-Debbas ile gerçekleşti. Debbas' tan tarikat hırkasını giyip ilim öğrendikten sonra vaaz verecek ilme kavuştu. Bir süre sonra 25 yıl süren inzavaya çekildi. Mensup olduğu şafi mezhebinden kendisine daha yakın hissettiği Hanbeli mezhebine geçen Seyyid Abdülkadir Geylani Kısa zamanda Hanbeli mezhebinin imamı olup Muhyiddin yani dini ihya eden anlamına unvanı almıştır. Bir çok eserinde Hanbeli mezhebini anlatmış “Mezheplerin en iyisi İmam Ahmed’in mezhebidir” diyerek bu düşüncesini açıkça dile getirmiştir.

Tasavvuf düşüncesi olarak şeriata ve dinin tüm hükümlerine bağlı kalmaktır. Kur'an ve hadislere tam anlamıyla teslim olmayı şart koşar. Ona göre bir insanın her hali kur'an ile olmalıdır. Müridlerine hep, uyun uydurmayın, itaat edin, muhalefet etmeyin, temizlenin, kirlenmeyin, yakınmayın şeklinde nasihat ederdi.

El-gunye* li-ṭalibi ṭariḳi’l,-el-Fethu’r-rabbanive’l-feyzü’r-rahmani,Mektubat gibi bilinen bir çok eseri vardır. Eserlerinde hep Allah'a yakınlığın Kur'an'a uymaktan geçtiği ana fikri hakimdir.

Toplam 100 ürün görüntüleniyor.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.