Menü
Hesabım
Şifremi Unuttum
Kayıt Ol
Sepetim
Sürdürülebilir Spor Tüketicisi Davranışı
%5 
175,00 TL
166,25 TL

Sürdürülebilir Spor Tüketicisi Davranışı

Sürdürülebilir Spor Tüketicisi Davranışı

%5 
175,00 TL
166,25 TL
%5 
175,00 TL
166,25 TL
Kazancınız:8,75

Tükendi

Gelince Haber Ver
Kitap Açıklaması

BÖLÜM 1
GİRİŞ
1.1. Sorun
1.2. Amaç
1.3. Önem
1.4. Varsayımlar
1.5. Sınırlılıklar
BÖLÜM 2
ALANYAZIN
2.1. Tarihsel Süreç İçerisinde Sürdürülebilirlik Kavramı
2.2. Sürdürülebilir Kalkınma ve Boyutları
2.2.1. Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevresel Boyut
2.2.2. Sürdürülebilir Kalkınma ve Sosyal Boyut
2.2.3. Sürdürülebilir Kalkınma ve Ekonomik Boyut
2.3. Tüketim Kavramı ve Spor Tüketimi
2.3.1. Tüketim Türleri
2.3.1.1. Basit tüketim
2.3.1.1.1. Zorunlu Tüketim
2.3.1.1.2. Ayrıntılı Tüketim
2.3.1.1.3. Müsamahakâr Tüketim
2.3.1.2. Karmaşık Tüketim
2.3.1.2.1. Zengin Tüketim (Varlık Tüketimi)
2.3.1.2.2. Gösterişçi Tüketim
2.3.1.2.3. Sembolik Tüketim
2.3.2. Sporda Tüketim
2.4. Tüketici Davranışları ve Sporda Tüketici Kavramı
2.4.1. Motive/Güdülenmiş Bir Davranış Olarak Tüketici Davranışı
2.4.2. Birçok Aktivite İçeren Bir Davranış Olarak Tüketici Davranışı
2.4.3. Bir Süreç Olarak Tüketici Davranışı
2.4.4. Zaman ve Karmaşıklık Açısından Farklılıklar Gösteren
Bir Davranış Olarak Tüketici Davranışı
2.4.5. Farklı Roller İçeren Bir Davranış Olarak Tüketici Davranışı
2.4.6. Dış Faktörlerden Etkilenen Bir Davranış Olarak Tüketici Davranışı
2.4.7. Bireylere Göre Farklılık Gösteren Bir Davranış Olarak Tüketici Davranışı
2.5. Tüketici Davranışlarına Yönelik Teoriler
2.5.1 Klasik (Açıklayıcı) Davranış Modelleri
2.5.1.1. Marshall'ın Ekonomik Modeli
2.5.1.2. Pavlov'un Koşullu Öğrenme Modeli
2.5.1.3. Freud'un Psikoanalitik Modeli
2.5.1.4. Veblen'in Sosyal-Psikolojik Modeli
2.5.1.5. Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Modeli
2.5.2. Modern (Tanımlayıcı) Davranış Modelleri
2.5.2.1. Howard-Sheth Modeli
2.5.2.2 Engel Blackwell ve Miniard Modeli
2.5.2.3 Assael Modeli
2.5.2.4 Nicosia Modeli
2.6. Sporda Tüketici Davranışı
2.6.1. Spor Ürünü
2.6.2. Sporda Tüketici Grupları
2.6.2.1. Aktif Spor Tüketicileri
2.6.2.2. Pasif Spor Tüketicileri
2.6.2.3. Somut Spor Ürünleri Tüketicileri
2.6.2.4. Spor Etkinlik Tüketicileri
2.6.3. Sporda Tüketici Davranışı Modeli
2.6.3.1. Dış Çevre
2.6.3.2. Organizasyonel/Örgütsel Çevre
2.6.3.3. Müşteri Bağlamı
2.6.3.4. Marka Tutumu
2.6.3.5. Satın Alma Davranışı ve Davranışsal Niyet
2.6.3.6. Satın Alma Sonrası Tepkiler-Değerlendirmeler
2.7. Sürdürülebilir Tüketim Kavramı
2.7.1. Sürdürülebilir Pazarlama Uygulamaları
2.7.1.1. Ekolojik Pazarlama
2.7.1.2. Yeşil Pazarlama
2.7.1.3. Sürdürülebilir Pazarlama
2.7.2. Sürdürülebilir Tüketici Davranışı
2.8. Sporda Sürdürülebilir Tüketim ve Tüketici Davranışı
2.8.1. Sporda Çevresel Sürdürülebilirlik ve Tüketici Davranışı
2.8.2. Sporda Ekonomik Sürdürülebilirlik ve Tüketici Davranışı
2.8.3. Sporda Sosyal Sürdürülebilirlik ve Tüketici Davranışı
BÖLÜM 3
YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Modeli
3.2. Evren ve Örneklem
3.3. Veri Toplama Tekniği ve Aracı
3.3.1. Sürdürülebilir Spor Tüketicisi Davranışı Ölçeğinin Geliştirilmesi
3.3.1.1. Yapıların Belirlenmesi
3.3.1.2. Ölçek İfadelerinin Oluşturulması
3.3.1.2.1. Spor ve Sürdürülebilir Kalkınma Algısı
3.3.1.2.2. Çevre Duyarlılığı
3.3.1.2.3. Etkinliğe Katılım
3.3.1.2.4. Ağızdan Ağıza İletişim
3.3.1.2.5. Etik Davranış
3.3.1.2.6. Ürün Tüketimi
3.3.1.2.7. Satın alma niyeti
3.3.1.3. Uzman Görüşleri
3.3.1.4. Pilot Çalışma
3.4. Veri Analizi
BÖLÜM 4
BULGULAR VE YORUM
4.1. Sürdürülebilir Spor Tüketicisi Davranışı Ölçeği'nin Nihai Uygulama
Sonuçlarına İlişkin Bulgular
4.1.1. Sürdürülebilir Spor Tüketicisi Davranışı Ölçeği'nin
Psikometrik Nitelikleri
4.1.1.1. Aykırı Değerlerin Belirlenmesi
4.1.1.2. Normal Dağılımın İncelenmesi
4.1.1.3. DFA Analizleri
4.1.1.3.1. Birinci Düzey DFA Analizi
4.1.1.3.2. İkinci Düzey DFA Analizi
4.1.1.3.3. İkinci Düzey Çok Faktörlü DFA Analizi
4.1.1.4. Nihai Uygulamaya Ait Güvenirlik Sonuçları
4.1.2. Tanımlayıcı İstatistikler
4.1.3. Varyans Analizleri
4.1.4. Korelasyon Analizi
4.1.5. Faktör ve boyut ortalamaları
BÖLÜM 5
SONUÇ TARTIŞMA VE ÖNERİLER
5.1. Sonuç ve Tartışma
5.2. Öneriler
5.2.1. Sonuçlara İlişkin Öneriler
5.2.2. Gelecek Çalışmalara Yönelik Öneriler
KAYNAKÇA

Kitap Özellikleri''''''''
Barkod9786257275514
Basım Yılı2020
Cilt DurumuKarton Kapak
DilTürkçe
Ebat16 x 24
Kağıt Türü1. Hm. Kağıt
Sayfa Sayısı175
favorilerime ekle
Kitap Açıklaması

BÖLÜM 1
GİRİŞ
1.1. Sorun
1.2. Amaç
1.3. Önem
1.4. Varsayımlar
1.5. Sınırlılıklar
BÖLÜM 2
ALANYAZIN
2.1. Tarihsel Süreç İçerisinde Sürdürülebilirlik Kavramı
2.2. Sürdürülebilir Kalkınma ve Boyutları
2.2.1. Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevresel Boyut
2.2.2. Sürdürülebilir Kalkınma ve Sosyal Boyut
2.2.3. Sürdürülebilir Kalkınma ve Ekonomik Boyut
2.3. Tüketim Kavramı ve Spor Tüketimi
2.3.1. Tüketim Türleri
2.3.1.1. Basit tüketim
2.3.1.1.1. Zorunlu Tüketim
2.3.1.1.2. Ayrıntılı Tüketim
2.3.1.1.3. Müsamahakâr Tüketim
2.3.1.2. Karmaşık Tüketim
2.3.1.2.1. Zengin Tüketim (Varlık Tüketimi)
2.3.1.2.2. Gösterişçi Tüketim
2.3.1.2.3. Sembolik Tüketim
2.3.2. Sporda Tüketim
2.4. Tüketici Davranışları ve Sporda Tüketici Kavramı
2.4.1. Motive/Güdülenmiş Bir Davranış Olarak Tüketici Davranışı
2.4.2. Birçok Aktivite İçeren Bir Davranış Olarak Tüketici Davranışı
2.4.3. Bir Süreç Olarak Tüketici Davranışı
2.4.4. Zaman ve Karmaşıklık Açısından Farklılıklar Gösteren
Bir Davranış Olarak Tüketici Davranışı
2.4.5. Farklı Roller İçeren Bir Davranış Olarak Tüketici Davranışı
2.4.6. Dış Faktörlerden Etkilenen Bir Davranış Olarak Tüketici Davranışı
2.4.7. Bireylere Göre Farklılık Gösteren Bir Davranış Olarak Tüketici Davranışı
2.5. Tüketici Davranışlarına Yönelik Teoriler
2.5.1 Klasik (Açıklayıcı) Davranış Modelleri
2.5.1.1. Marshall'ın Ekonomik Modeli
2.5.1.2. Pavlov'un Koşullu Öğrenme Modeli
2.5.1.3. Freud'un Psikoanalitik Modeli
2.5.1.4. Veblen'in Sosyal-Psikolojik Modeli
2.5.1.5. Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Modeli
2.5.2. Modern (Tanımlayıcı) Davranış Modelleri
2.5.2.1. Howard-Sheth Modeli
2.5.2.2 Engel Blackwell ve Miniard Modeli
2.5.2.3 Assael Modeli
2.5.2.4 Nicosia Modeli
2.6. Sporda Tüketici Davranışı
2.6.1. Spor Ürünü
2.6.2. Sporda Tüketici Grupları
2.6.2.1. Aktif Spor Tüketicileri
2.6.2.2. Pasif Spor Tüketicileri
2.6.2.3. Somut Spor Ürünleri Tüketicileri
2.6.2.4. Spor Etkinlik Tüketicileri
2.6.3. Sporda Tüketici Davranışı Modeli
2.6.3.1. Dış Çevre
2.6.3.2. Organizasyonel/Örgütsel Çevre
2.6.3.3. Müşteri Bağlamı
2.6.3.4. Marka Tutumu
2.6.3.5. Satın Alma Davranışı ve Davranışsal Niyet
2.6.3.6. Satın Alma Sonrası Tepkiler-Değerlendirmeler
2.7. Sürdürülebilir Tüketim Kavramı
2.7.1. Sürdürülebilir Pazarlama Uygulamaları
2.7.1.1. Ekolojik Pazarlama
2.7.1.2. Yeşil Pazarlama
2.7.1.3. Sürdürülebilir Pazarlama
2.7.2. Sürdürülebilir Tüketici Davranışı
2.8. Sporda Sürdürülebilir Tüketim ve Tüketici Davranışı
2.8.1. Sporda Çevresel Sürdürülebilirlik ve Tüketici Davranışı
2.8.2. Sporda Ekonomik Sürdürülebilirlik ve Tüketici Davranışı
2.8.3. Sporda Sosyal Sürdürülebilirlik ve Tüketici Davranışı
BÖLÜM 3
YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Modeli
3.2. Evren ve Örneklem
3.3. Veri Toplama Tekniği ve Aracı
3.3.1. Sürdürülebilir Spor Tüketicisi Davranışı Ölçeğinin Geliştirilmesi
3.3.1.1. Yapıların Belirlenmesi
3.3.1.2. Ölçek İfadelerinin Oluşturulması
3.3.1.2.1. Spor ve Sürdürülebilir Kalkınma Algısı
3.3.1.2.2. Çevre Duyarlılığı
3.3.1.2.3. Etkinliğe Katılım
3.3.1.2.4. Ağızdan Ağıza İletişim
3.3.1.2.5. Etik Davranış
3.3.1.2.6. Ürün Tüketimi
3.3.1.2.7. Satın alma niyeti
3.3.1.3. Uzman Görüşleri
3.3.1.4. Pilot Çalışma
3.4. Veri Analizi
BÖLÜM 4
BULGULAR VE YORUM
4.1. Sürdürülebilir Spor Tüketicisi Davranışı Ölçeği'nin Nihai Uygulama
Sonuçlarına İlişkin Bulgular
4.1.1. Sürdürülebilir Spor Tüketicisi Davranışı Ölçeği'nin
Psikometrik Nitelikleri
4.1.1.1. Aykırı Değerlerin Belirlenmesi
4.1.1.2. Normal Dağılımın İncelenmesi
4.1.1.3. DFA Analizleri
4.1.1.3.1. Birinci Düzey DFA Analizi
4.1.1.3.2. İkinci Düzey DFA Analizi
4.1.1.3.3. İkinci Düzey Çok Faktörlü DFA Analizi
4.1.1.4. Nihai Uygulamaya Ait Güvenirlik Sonuçları
4.1.2. Tanımlayıcı İstatistikler
4.1.3. Varyans Analizleri
4.1.4. Korelasyon Analizi
4.1.5. Faktör ve boyut ortalamaları
BÖLÜM 5
SONUÇ TARTIŞMA VE ÖNERİLER
5.1. Sonuç ve Tartışma
5.2. Öneriler
5.2.1. Sonuçlara İlişkin Öneriler
5.2.2. Gelecek Çalışmalara Yönelik Öneriler
KAYNAKÇA

Kitap Özellikleri''''''''
Barkod9786257275514
Basım Yılı2020
Cilt DurumuKarton Kapak
DilTürkçe
Ebat16 x 24
Kağıt Türü1. Hm. Kağıt
Sayfa Sayısı175
Benzer Ürünler
Yapı Bilgisi 1 / Ders Notları
%16
400,00 TL
336,00 TL
Favorilerime Ekle Sepete Ekle
Geoteknik Bilgisi III / Bina Temelleri
%16
700,00 TL
588,00 TL
Favorilerime Ekle Sepete Ekle
Temel Fizik - Cilt 1 Mekanik
%21
495,00 TL
391,05 TL
Favorilerime Ekle Sepete Ekle
Teknik Resim 2
%2
248,00 TL
243,04 TL
Favorilerime Ekle Sepete Ekle
Makine Bilimi ve Elemanları
%2
290,00 TL
284,20 TL
Favorilerime Ekle Sepete Ekle
Mekanik Titreşimler Cilt 2
%14
364,00 TL
313,04 TL
Favorilerime Ekle Sepete Ekle
Yapı Bilgisi 1
%16
600,00 TL
504,00 TL
Favorilerime Ekle Sepete Ekle
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.