Burhan Bozgeyik Tüm Eserleri (10 Kitap)

%43
254,00 TL
144,78 TL
%43

Burhan Bozgeyik Tüm Eserleri (10 Kitap)

Burhan Bozgeyik
HAVALE :144,78 TL %1 EFT İndirimi
%43
254,00 TL
144,78 TL
HAVALE :144,78 TL %1 EFT İndirimi
Kitap Açıklaması


meshurlarin-son-anlari-370862-biyografi-otobiyografi-cigir-yayinlari-burhan-bozgeyik-928039-37-B.jpg (36 KB)

Meşhurların Son Anları
Bu dünyadan; bu dünyayı "misafirhane" bilenler de göçtü kendilerini bu dünyanın hâkimi bilip daimî kalacakmış gibi davrananlar da... Bu dünyayı "imtihan yeri" bilip ona göre tedarik görenler de göçtü "ebedî saadet" davetini reddedip hırsına gururuna enâniyetine kapılanlarda... Kim olduğunu nereden gelip nereye gittiğini asıl vazifesinin ne olduğunu bilmeden bilmek de istemeden sadece ve sadece nefsinin arzularına boyun eğenler; saltanatına servetine şöhretinegüvenenler de göçtü; İlâhî tebliğin ışığında iyilik güzellik huzur dolu bir ömür geçirenler de...Titiz bir çalışmanın ürünü olan bu eserde meşhurların ibret verici "son anlarını okuyacaksınız. her biri derslerle dolu bu tablolara buyurun bir göz gezdirelim...

isgal-yillari-turkiye-cigir-yayinlari-burhan-bozgeyik-928037-37-B.jpg (56 KB)

İşgal Yılları
Yaklaşık yüz yıl önce ülkemizin bazı bölgeleri işgale maruz kaldı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Akdeniz bölgesi Ege bölgesi Marmara bölgesi Karadeniz bölgesi işgal gördü. Bu işgal yılları tarihimizin en karanlık günleriydi. Işgale maruz kalan yerleri adım adım gezdim o yıllara ait belgeleri araştırdım. Dinlediklerim ve okuduklarım karşısında hissiyatıma hakim olamadım gözyaşlarımı tutamadım. Yüzlerce kasaba binlerce köy yakılmış viraneye çevrilmiş sakinleri hunharca katledilmişlerdi.  Tarihimizin bu karanlık günlerini unutmamalıyız. Bize bu zulmü yapanları o düşmanların kimliklerini üzerimize yaptıkları planları unutmamalıyız. "Unutalım gitsin!" demek hıyanettir. Hem bu vatana hem mazlumen şehit olanlara... Bizim bu kitapta anlattığımız denizden bir katre gibidir.  Kurtuluş Savaşının 100. yılındayız. Lütfen UNUTMAYALIM!

islam-cagi-basliyor-kultur-cigir-yayinlari-burhan-bozgeyik-928036-37-B.jpg (17 KB)

İslam Çağı Başlıyor
Beşer tarihi aslında İlâhi sistemle bu sisteme muhalefet edenlerin mücâdelesinden ibarettir. Bu mücâdelenin en çetinleri geçtiğimiz yüzyılda olmuştur ve henüz eşiğinde bulunduğumuz bu Yirmi Birinci Yüzyılda olmaktadır.  "Yeni Dünya Düzeni" adı altında dehşetli zulüm tabloları sergileyenler insanları emperyalist pençeleri altında inim inim inletenler kendilerini "rakipsiz güç" olarak ilan etmişlerdir.  Oysa bu şekilde "yalancı pehlivan" gibi ortalıkta çalım satarak dolaşan zorbalar da çok iyi bilmektedir ki yeryüzünün gerçek süper gücü doğmak üzeredir. İşte İslâm dünyası ve bütün dünya bu doğum sancısını çekmektedir.  Şu anda 60 tane İslâm ülkesi vardır. Bu ülkeler hem dünyanın en stratejik bölgelerinde hem ekonominin can damarı mesâbesindeki kaynaklara sahip hem de en büyük güç olan genç nüfusu elinde bulundurmaktadır.  Bu İslâm ülkeleri; tıpkı "Amerika Birleşik Devletleri" gibi tıpkı "Avrupa Birliği" gibi tıpkı "İngiliz Milletler Topluluğu"gibi"Cemâhire-i Müttefikâ-i İslâmiye" şeklinde yani "İslâm Birleşik Cumhuriyetleri" adı altında bir araya geldikleri takdirde işte o vakit yeryüzünün gerçek süper gücü ortaya çıkacaktır. O zaman sadece yirminci asır boyunca durmaksızın ezilen zulme mâruz kalan Müslümanlar değil bütün insanlık huzura refaha ve gerçek saâdete kavuşacaklardır.  Bu gerçeğin farkına varan ifsat komiteleri oyun üzerine oyun tezgâhlamakta bu mes'ud doğumu engellemeye çalışmaktadırlar.  Evet artık herkes söyleyeceğini söyledi. Şimdi söz İslâmın. Bundan sonra gündemde hep İslâmiyet olacak. Bu çalışmamız bu "temelli gündeme" katkıda bulunursa kendimizi bahtiyar eddedeceğiz.


Ölüm Sonrası Hayat
Hayat - Ecel - Ölüm - Ölüm Anı - Can Çekişme  Ölümden sonra olup bitenler  Mezara konuluncaya kadar geçen safha  Kabir Hayatı - Berzah Alemi  Kıyamet Alametleri  Kıyamet  Öldükten Sonra Dirilişin Delilleri  Haşir - Neşir - Mizan - Sırat Köprüsü  Cehennem Hayatı ve Cehennemlikler  Cennet Hayatı ve Cennetlikler

islm,.jpg (9 KB)

İslâm, iffet, edeb, hayâ, ahlak dinidir. Peygamber Efendimiz (asm); "Geçmiş peygamberlerden bize ulaşan söz de şudur'Utanmadıktan sonra, istediğini yap:";"Haya imandandır" buyurmuştur. İslâm cemiyetinin temeli, "haya"ya dayanır. Hayasını kaybeden bir toplum, tefessüh etmiş demektir. "Hayali hayatı" muhafaza etmede, "HaremlikSelamlık" tarzının hayâti bir ehemmiyeti vardır. Yani, kadının, mahremi olan erkeklerin haricindeki erkeklerle görüşmesine sınır konulması, hâkeza erkeğin mahremi olan hanımların dışındaki hanımlarla ihtilat etmemesi...  Islâm'ın temel esaslarına sel gibi hücumların olduğu bir zamanda yaşamaktayız. Bid'alar çığ gibi üzerimize boca edilmekte. Hele hele İslâm toplumunun bu haremlik-selamlık konusundaki hassasiyetini kırmak, tahrip etmek suretiyle İslâm kalesinden gedikler açılmaya çalışılmakta. Bu eserde, bu mühim konu; Kur'ân-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflere, müteber ve mütemed eserlere dayanılarak ele alınmış ve ümmetin istifadesine sunulmuştur.

peygam.jpg (353 KB)
Peygamber Efendimizin (asm) Savaşları
Sevgili Peygamberimiz (asm) en güzel ahlak üzerine yaratılmıştır. Güzel ahlakın başında da "şecaât-ı kudsiyye" gelir. Yani, Allah rızası için yiğitlik ve kahramanlık göstermek, cihat etmek, Allah'ın ve Müslümanların düşmanlanna hadlerini bildirmek, Allah'ın dinini yeryüzünde hâkim kılmak için kılıç kuşanmak, savaşmak demektir.  Peygamber Efendimiz (asm), hem "rahmet peygamberi", hem de "cihad peygamberi"dir. Efendimiz (asm) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur: "Ben harp peygamberiyim, ben rahmet peygamberiyim."  Bu eserde, hem Peygamber Efendimizin (asm) bizzat kumanda ettiği 27 gazâ, hem de yine Peygamberımizin (asm) tertip edip gönderdiği 47 seriyye anlatılmaktadır. Bu yönüyle de sahasında ilk'tir.  İzzetli yaşamak ve "Allah'ın yeryüzündeki halifesi" ünvanına layık olmak için Peygamber Efendimizin (asm) ve sahabelerinin yapmış olduğu cihadı çok iyi oğrenmeli, anlamalı ve yaşamalıyız. 

yolu.jpg (176 KB)

Peygamber Yolu
Günümüzde Müslümanların ağlanacak bir vaziyette olduğu doğru. Ama bu durum geçicidir. Müslümanlar inşallah bu zorlu imtihandan yüzünün akıyla çıkacaklardır. Bu imtihanı kazanmanın yegane yolu, "Peygamber Yolu"ndan zerre kadar tâviz vermeden ilerlemektir. Müslümanlar şunu çok iyi bilmelidir: Peygamber yolu, izzet, vakar, şecaat yoludur... Peygamber Yolu, birlik, dirlik, huzur, esenlik yoludur... Peygamber Yolu, zilletten, esaretten, kâfirlerin ve münafıkların hakâretlerine uğramaktan kurtuluş yoludur... Peygamber yolu, kırk sahabenin kırk senede kırk devleti mağlup ettiği o şanlı ve şevketli günlere dönüş yoludur. Peygamber yolu, üç kıtada islâm'ın sancağını şerefle dalgalandıran kahraman ecdâdı örnek alarak, bütün kıtalarda islâmı hâkim klima yoludur... Peygamber Yolu, şu asrın dehşetli fitnelerle dolu çölünden, islâm ahlâkının hükümfermâ olduğu, berrak pınarların fışkırdığı vahaya kavuşma yoludur. Peygamber Yolu, zerreden şemşe kadar bütün mevcudatın âhenkle işlemesini temin eden tekvini kânun-u ilâhiyi ders vererek, insanın ef'al-i ihtiyariyesini tanzim eden teklifi kânun-u ilâhiyi gösteren bir yoldur.

barbaros.jpg (28 KB)

Barbaros Hayrettin Paşa Hayarı Ve Cihadı
Hayatı ve Cihadı 16. Yüz yıl, İslâmın şevketli devirlerindendir. Bu asırda, Müslümanlar üç kıtada hükmetmekte idiler. Ordular karada fetihten fetihe koşarken, deniz kuvvetleri, dünyanın en güçlü donanması sıfatıyla düşmanlarını bozguna uğratmaktaydı. Bu asırda Akdeniz bütünüyle Müslümanların hâkimiyeti ve kontrolü altındaydı. Şanla, zaferle dolu bu müstesna zaman diliminde dört bahadır kardeşin cihâdı ap ayrı bir yer tutar. Fatih'in fedâilerinden biri olan Yâkub Ağa'nın İshak, Oruç, Hızır ve İlyas adlarında dört yiğit oğlu, İ'lâ-yı Kelimetullah sancağını alacak, Akdeniz'de şanla dolaştıracaklardı. Bu kardeşlerden üçü (İshak, Oruç ve İlyas) şehâdet şerbetini içecekti. Bu dört yiğit kardeş, bütün Haçlı dünyasını korkudan titretecekti. Avrupalılar, yaramazlık yapan çocuklarını, "Barbaros geliyor!" diye korkutacak ve onları uslu durmaya dâvet edeceklerdi. İşte bu eserde, sağlıklı bilgilerle ve belgelerle, Osmanlı devrinde yazılmış ve neşrolmuş eserlerin ışığında bu dört yiğit kardeşin hayatı ve cihadı anlatılmaktadır. Bilhassa gençlerimizin bu yiğit ecdâddan alacakları çok ders var. Evvelâ okuyalım, sonra "Bismillah" diyerek onlar gibi "cihad yolunda" yürüyelim...

cihad yolu.jpg (337 KB)

Cihad Yolu
Cihadı unutmak ve terk etmek demek, köleliğe, zillete, esârete, her türlü hakârete râzı olmak demektir. Günümüz Müslümanlarının hâli gibi...  Bu dünyanın tamamı da büyük bir devlet gibidir. Bütün Kâinat gibi, yeryüzü ve gökyüzü ile arasındakiler gibi, insanların ve cinlerin üzerinde yaşadığı bu dünya da Allah'ın mülküdür. Allahu Teâlâ bu mülkte, huzuru ve asâyişi temin etme, Allah'ın hükümlerini uygulama vazifesini "Müslümana"vermiştir. Kur'ân-ı Azimüşşan'da belirttiği gibi, Müslümanı "yeryüzünün halifesi" kılmıştır. Bu "yeryüzü devletinde" bir pislik olan küfrün, şirkin yaşamaması; hırsızın, uğursuzun, soysuzun, gâsıpın cirit atmaması için de "güç" şarttır, cihad lüzumludur. Yoksa, müşrikler, hırsızlar, soysuzlar, zâlimler ortalıkta cirit atar; insanlar Allah'ın diniyle tanışamadıkları gibi, can, mal ve nâmus emniyeti de kalmaz. Bu bakımdandır ki, cihad, bütün insanlığın huzuru ve emniyeti için şarttır. İşte mücâhidin vazifesi de budur. Yani Allah'ın mülkünde huzuru, emniyeti, güveni sağlamak, gerçek saâdetin yolunu açmak. Bu bakımdandır ki bütün islâm devletleri orduya, askeri güce ve silahlanmaya ehemmiyet vermişlerdir.  Şimdi ise ıslâmın düşmanı güçler, Müslümanın elinde bir tek silah dahi olmasını istememektedir. Ya işgal etmek sûretiyle Müslümanın elindeki maddi güçleri imhâ etmekte, yâ, lran-lrak savaşında, Suriye'deki çatışmalarda ve daha birçok ıslâm ülkelerinde örneği görüldüğü gibi Müslümanları çatıştırmakta, maddi gücünü imhâ etmektedir. Bu kitapta, yerine göre farzı ayn, yerine göre farzı kifaye olan, ama her hâlükarda farz olan cihadı anlatan, cihad rûhunu ikâme etmeyi hedefleyen yazılar yer almaktadır. "Cihad Yolu" isimli bu eseri, cihad şuıCıruyla, izzetli, şerefli, itibarlı günlerimize yeniden kavuşmak arzu ve temennisiyle takdim ediyoruz...

8b642a2d-cd97-4bbf-b504-cc60aca43152.jpg (241 KB)

İşgal Yıllarında Yunan Zulmü
Yunanlıların yaptıkları unutulacak gibi miydi? Ege ve Marmara Bölgelerinde, Trakya'da, bir tek Müslüman, bir tek ev, bir tek canlı bırakmamak için planlar yapmışlar ve bu planı uygulamaya koymuşlardı. Izmir, Bursa, Eskişehir, Manisa, Aydın, Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Kocaeli, Adapazarı'nda sergilenen o dehşet ve o vahşet unutulabilinir mi? Sehirlerimizi, ilçelerimizi, kasabalarımızı, köylerimizi yaktılar. On binlerce, yüz binlerce masum insanımızı hunharca, gaddarca öldürduler Kadınların, kızların iffetine göz diktiler. Halkımızın malını, mülkünü gasbettiler, yağmaladılar, çaldılar. Insanlarımızı bir lokma yiyeceğe muhtaç hale getirdiler. Bu yapılanları okuyacaksınız.  Evet, kabul ediyorum, bu kitabımız, "okunması en zor bır kitap"tır. Ben de yazarken zorlandım. Inanın yazmaya tahammül edemedirn. Yureğim daraldı. Öfkeden yumruklarımı sıktım. Bazen gozyaşlarımı tutamadım. Ama yazmaya mecburdum. Sizler de okumaya mecbursunuz. Tıpkı, acı bir ilacın ıçilmesi gibi...  Bu gerçeklerin bilinmesi lazım. Bu gerçeklerin unutulmaması lazım. Yoksa Mehmed Akiflmizin dediği gibi, bu kem tarihin tekerrür etmesi kaçınılmaz olur. Su uyur, düşman uyumaz. Onlar yaptıklarından pişmanlık duymadılar. Tek kelime ile olsun pişmanlık izhar etmediler. Peki bize ne oluyor? Bu bilgiler niçin okullarımızda okutulmuyor? Niçin yayın organlarında dile getirilmiyor? Bu duruma yalnızca "tuhaf" deyip geçiştirebilir miyiz? Bilgisayarın "delete" tuşuna basıp yazılanların silinmesi gibi, sanki bu ülke insanlarının hafızası da bir "delete"tuşuna basılmışçasına silinmek istenmiştir.  Bu eseri okuyalım, okuyalım ki bu vatanın başına neler geldiğini öğrenelim. Oğrenelim ki, yediden yetmişe hepimiz elbirliğiyle bu vatana sahip çıkalım. Bu vatan bize Cenab-ı Hakkın büyük lutfudur, ihsanıdır. Bunun kıymetini bilelim, bu nimeti bize veren Mun'im Hakikiye şükrânımızı arz edelim.


Kitap Özellikleri
Basım Yılı2020
Baskı1
DilTürkçe
Ebat13.5*21
Sayfa384+368+383+452+206+191+160+216+264+272
100 TL VE ÜZERİ SİPARİŞLERİNİZDE KARGO BEDAVA
Ürünle İlgili Öne Çıkan Kampanyalar

{{CMP.TITLE}}

{{CMP.DESCRIPTION}}

  • Ödeme Seçenekleri
  • Yorumlar (0)
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.