Dini Metinler Kitapları 

Türklerin İslamiyeti kabul etmelerinden sonra ortaya çıkmış ilk eserlere dini metinler denir. Dini metinleri oluşturan mensur eserler Tefsir, fıkıh, hadis, akaid ve tasavvufi kitaplardır, Bu tür eserler dini anlatan eserlerdir. 

 TEFSİR

 Tefsir, yorumlama anlamına gelir. İslam dini terimi olan tefsir, Kuran surelerini açıklama dalıdır. Tefsir ile uğraşan kişilere ise müfessir adı verilir. Kuran ayetlerini izah etmek ve ne anlama geldiğini, içeriğini detaylı şekilde anlatma ilmi tefsir ile olur.

 HADİS 

 Hadisler Hazreti Muhammed'in davranış ve sözleridir. Kuran'dan sonra en önemli İslami kaynaktır. Hadisler Rivayetü'l Hadis ve Dirayetü'l Hadis olmak üzere 2 kısma ayrılır. Rivayetü'l Hadis Peygamberin fiil ve sözleri ile ilgili rivayetleri belirler ve aktarır. Dirayetü'l Hadis ise peygamberin söz ve davranışları hakkındaki rivayetlerin sağlamlığını, güvenilirliğini ve gerçekliğini araştırır. 

 FIKIH 

 İslam hukuk, yasa ve bunlara ilişkin uygulamalarını inceleyen daldır. İslam teorileri Kuran'a göre nasıl uygulanmalıdır konusu ağırlık ile işlenir 

 AKAİD 

 İslama ait hüküm ve kaideleri konu alan dini ilim dalıdır. Akaid dinin temel kurallarını oluşturan İslamın ve imanın şartlarını açıklar.

 

Toplam 66 ürün görüntüleniyor.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.