Sosyologlar Hakkında Kitaplar

 

Sosyologlar, insan toplulukları ve toplumsal kurumlar, bunların kökü, gelişmesi, faaliyeti ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal meseleler ve çözümleri konularında araştırmalar yapan, bunun sonucunda elde edilen bulguları yorumlayan ve tavsiyelerde bulunan kişilerdir.

 

 Görevleri

 

 ▪ Tarihsel belgeleri inceleyip gözlem ve görüşme gibi metotları kullanarak; insan topluluklarının kökenini, gelişimini, yaşayış şeklini ve sosyal ilişkilerini araştırır, çevreye, sosyal geleneklere, aile, din, eğitim gibi sosyal kurum ve diğer sosyal olaylara ait bilimsel bilgiler elde eder.

 ▪ Elde edilen ögeler ve sonuçları, istatistiksel olarak değerlendirir ve yorumlar.

 ▪ Toplumsal sorunları belirler, bilimsel sonuçlar etrafında çözüm tekliflerinde bulunur.

 ▪ Bilimsel sonuçlar ile sorunlara ait çözüm tekliflerinin eğitimciler, yasa koyucular, planlama uzmanları ve sosyal sorunların çözümüyle ilgilenen meslek elemanlarına, kurum ve kuruluşlara iletilmesini sağlar, sonuçlarını takip eder.

 

 Sosyologlar gözlem ve incelemelerini sahada, elde ettikleri verilerin değerlendirmesini büroda yaparlar. Çalışmalarında insanlarla iletişim halindedirler. Sayısal verilerini bilgisayar ile değerlendirirler. Sosyologlar, eğitimleri boyunca elde ettikleri bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını, herhangi bir işsizlik halinde halkla ilişkiler ve tanıtım alanlarındaki araştırma çalışmalarına iletebilirler.

 

Toplam 12 ürün görüntüleniyor.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.