Sanat Tarihi Kitapları

 

Sanatın günümüzde geldiği noktaya kadar olan süreci ile ilgilenmek hem sanatı daha iyi anlamayı hem de toplumların etki alanlarını daha iyi anlamayı sağlamaktadır. Kavramların ve üslupların doğuşunda etkili olan toplumsal olaylar, bireyselliğin sanat için önemi, kavram ve üslupların sanatçı tarafından ihtiyaç hissetme nedeni gibi birçok konuda yazılmış sanat tarihi kitapları vardır. Bunlardan bazıları; Johann Joachim Winckelmann'ın "Antik Çağ Sanat Tarihi", Heinrich Wölfflin'ın "Sanat Tarihinin Temel Kavramları", Madelynn Dickerson'ın "Sanat Tarihi", Ahu Antmen'in "20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar" adlı kitaplardır.

 

 Johann Joachim Winckelmann - Antik Çağ Sanat Tarihi

 

 Akademik camiada önemli bir kimliği olan Winckelmann, "Antik Çağ Sanat Tarihi" adlı kitabında Mısır, Fenike, Pers ve Etrüsk sanatlarının yanı sıra Grek ve Roma sanatlarına da değiniyor.

 

 Heinrich Wölfflin - Sanat Tarihinin Temel Kavramları

 

 Wölfflin'in bu eseriyle sanat tarihinde yerini almış kavramlara ışık tutuyor ve kavramlar arasındaki farklılıklara nesnel çizgilerle değiniyor.

 

 Madelynn Dickerson - Sanat Tarihi

 

 Dickerson, Sanat Tarihi adlı kitabıyla ortaya çıkan üslupların üzerinde ne gibi etkiler olduğunu, dönemin ve toplumsal olayların nasıl yönlendirdiğini anlatıyor.

 

 Ahu Antmen - 20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar

 

 Ahu Antmen, 20 yüzyılda Batıda kendini gösteren kübizm, gerçeküstücülük, soyut dışavurumculuk gibi kuralları bozan akımların anlaşılmasında yardımcı oluyor.

 Tüm bu sanat tarihi kitapları sanata yeni bir perspektiften bakmanızı sağlayacak.

 

Toplam 163 ürün görüntüleniyor.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.