Adım Adım Kur'an Dili - Azim Dağıtım- Necla Yadsıman

%38
160,00 TL
99,20 TL
%38

Adım Adım Kur'an Dili - Azim Dağıtım- Necla Yadsıman

Dr. Necla Yasdıman
HAVALE :98,21 TL %1 EFT İndirimi
%38
160,00 TL
99,20 TL
HAVALE :98,21 TL %1 EFT İndirimi
Kitap Açıklaması

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATAN DİL KİTABI*İLAHİYAT FAKÜLTELERİ*İMAM HATİP LİSELERİ*ARAP DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMLERİ*ARAPÇA DİL KURSLARI*EV GRUPLARIve Kendi Kendine Arapça Öğrenmek İsteyenler İçin ÖNEMLİ KAYNAK Arapça'yı adım adım sıfırdan ele alıp en ileri gramer kaidelerini de içeren bu eser bol cümle örnekleriyle konuların tamamen kavranmasını sağlar. Ayrıca 1300'e yakın Ayet-i Kerimeyi tahlil eder. Böylece;Kendi kendinize Kur'an'ın manasını ve hadisleri anlayabilirsiniz.Arapça telaffuzunuzu düzeltebilirsinizArapça konuşan insanlarla konuşabilirsinizArapça kitap ve dergileri okuyabilirsinizTelevizyon radyo konuşmalarını anlayacak hale gelebilirsiniz.BİRİNCİ BASKIYA)ÖNSÖZ İngilizce Almanca Fransızca gibi çeşitli dillerin çaba gösterildiği takdirde yeterince öğrenilebildiği günümüzde aynı ilgiyi dünya ve ahiret saadetinin imkanlarını önümüze seren Kur'ân'ı anlamaya vesile olacak bir dile yâni Arapça'ya göstermemek doğrusu büyük bir eksiklik...İnsanımızın bir kısmı kutsal metnimizin dilini öğrenmenin mümkün olmadığını düşünerek çalışmaya niyet etmiyor. Oysaki bizim elinizde bulunan bu kitabın hazırlanmasına kadar yaptığımız eğitim sürecindeki tecrübelerimiz derslerimize katılanlara bu işin hiç de sanıldığı kadar zor olmadığını göstermiştir.Tecrübelerimizin ışığında hazırladığımız bu kitapta gramer-tercüme metodunu esas aldık. Anlaşılması zor olan konular konu bütünlüğü takip edilmeksizin bol örneklerle açıklanmış ve ayrıca alıştırmalarla da bilgilerin pekiştirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Arapça gramer kitaplarında genellikle konu bütünlüğünü sağlama düşüncesiyle zamanından önce gramer kuralları verilmemiş metinler sunulmakta bu ise Arapça'da belirli bir seviyesi olan okuyucuya hitap etmektedir. Diğer taraftan takip edilen bu metod Arapça'ya yeni başlayanları umutsuzluğa sürüklemekte çoğunlukla da Arapça öğrenmekten vazgeçme noktasına getirmektedir. Biz bu eserimizde daha iyi anlaşılması bakımından bol tercümeli örnekler ve alıştırmalarla konuları işledik. Aynı zamanda konuşma ve konuşturma metodunu da ihmal etmedik. Arapça'da okunan metni doğru harekeleme metnin tercümesi için ne kadar gerekliyse konuşma ve söyleneni anlama da o kadar gereklidir. Bol pratik yapmak ve kulak alışkanlığı kazanmak için Arapça yayın yapan radyo ve televizyon kanallarının anlaşılmasa bile izlenmesi önemlidir. Bu şekilde küçük çocukların konuşmayı dinleyerek öğrenmesi gibi meraklılar da gayretlerine göre bir veya iki sene içinde kendilerine yetecek kadar Arapça'yı öğrenebileceklerdir. Aynı tecrübelerden geçen biri olarak bu kitabı hazırlamaktaki amacımız; okuyucuların Kur'ân-ı Kerîm'i aslından okuyup anlamalarının hazzını duymalarında bir nebze de olsa yardımcı olmaktır. Aynı zamanda bu kitap Arapça konuşmak isteyenlerin ilk adımı atmalarını da sağlayacaktır.Allah'ın Kelâmı iki kapak arasındadır. Bu kelâmın kelimelerinin anlamlarını ve gramer kurallarını öğrenmek imkansız değildir. Üstelik böyle bir çaba en zevkli ve en büyük ibâdetlerden birisidir. Çünkü ibadetlere götüren yol da ibâdettir... Unutmayalım ki ameller niyetlere göredir...Bu kitap nasıl çalışılacak?Okuyucu kitapta her konuda tercümesi verilmiş cümle örneklerinin Arapça'sına bakarak Türkçe'sini Türkçe'sine bakarak Arapça'sını söyleyecek hale geldiği zaman o konuyu anlamış demektir. Hedefi böylece belirledikten sonra bu seviyeye gelmek için yapılacak işlem; konuların ve kelimelerin bol bol tekrar edilmesidir. Bunun için konuda geçen her kelimenin okuyucu tarafından alfabetik sıraya göre hazırlanmış kelime defterine kaydedilmesi uygun olacaktır. Diğer taraftan yine okuyucu tarafından hazırlanacak alıştırma defterine her yeni geçen kelimenin en az üç defa Arapça'sı ve Türkçe'siyle birlikte yazılması kelimenin kullanıldığı cümlenin de kelimenin altına kaydedilmesi konunun anlaşılması açısından yararlıdır. Çünkü kelimeler cümle içindeki halleriyle daha kolay akılda kalmaktadır. Okuyucu şayet tek başına çalışıyorsa evde arabada mutfakta herhangi bir işle meşgulken fiil çekimlerine göz atarak bol bol tekrarlama imkanını elde edecektir. Yalnız değil de arkadaşlarıyla birlikte çalışıyorsa o takdirde öğrenilen kelimelerle karşılıklı konuşulacak bilinmeyen kelimeler de sözlükten bulunmak suretiyle kelime hazinesi genişletilecektir. Konuşma ve anlamaya yetecek kadar bol kelime kullanılan bu kitap iyi çalışıldığı takdirde sadece Kur'ân'ın anlaşılmasına hizmet etmekle kalmayacak aynı zamanda Arapça eserlere girişin anahtarını da vermiş olacaktır.Başarı dileklerimle... Allah yâr ve yardımcımız olsun...Necla YASDIMANEylül 2001 İzmir    (YİRMİ DÖRDÜNCÜ BASKIYA)ÖNSÖZ Değerli okurlar! Rabbimin izni ve sizlerin desteğiyle "Adım Adım Kur'an Dili"nin yirmi dördüncü baskısını yapmış bulunuyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi 18. baskıda konuların sonunda yer alan mealleri birkaç ayet dışında "Kur'an Tahlili" adlı eserimizdeki meallerle değiştirip yeniden düzenledik. Öğrencilerin daha iyi anlayabilmesi için mealde Kur'an'ın Arapça orjinaline sadık kalmaya gayret ettik.Okuyucu kitapta her konuda tercümesi verilmiş cümle örneklerinin Arapça'sına bakarak Türkçe'sini Türkçe'sine bakarak Arapça'sını söyleyecek hale geldiği zaman o konuyu anlamış demektir. Bu seviyeye gelmek için yapılacak işlem; konuların ve kelimelerin bol bol tekrar edilmesidir. Alıştırmaların harfiyen tatbik edilmesi öğrenmeyi çabuklaştıracaktır."Adım Adım Kur'an Dili"ni hazırlamaktaki asıl hedefimiz; Kur'ân'ı anlayarak okumaya zemin hazırlamaktır.YENİ ESERLERİMİZ: Kur'an Tahlili Kur'an Sözlüğü Kur'an Ufku Ezber Sureleri Sıfırdan Arapça ÖğreniyorumKur'an Tahlili: Bu eser 9 ciltten oluşmaktadır. Fatiha suresinden Nas suresine kadar kelime kelime anlam irab sözlük toplu mana ve tefsir yapılmıştır. Kur'ân'ın her ayetinin altında o ayete ait "Sözlük" ayetin her kelimesinin hemen altında ayrı ayrı Türkçe anlamı onun altında da o kelimenin irabını (fiil fâil mef'ul vs. gibi dilbilgisi tahlilini) bulacaksınız. Yine ayetin hemen altında ise toplu meal ve altında "Açıklama" başlığı altında o ayetin tefsirini okuyacaksınız.Böylece Kur'ân-ı Kerîm deryasına dalacak ayetlerin bugüne bakan yönlerini keşfe çıkacak ve ilmi çalışmanın zevkini tadacaksınız. Ayette belirtildiği gibi:"..Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" (Zümer 9)...Kur'an Sözlüğü: "Kur'an Tahlili" adlı eserimizde geçen ayetlerin sure ve ayet sırasıyla kelimeleri ve anlamları çıkartılarak sözlük haline getirilmiş ve bağımsız iki cilt halinde basılmıştır. Kur'an Sözlüğü Eserimizin Kur'andaki kelime ve anlamlarının tamamını içermesi açısından Türkiye'deki ilk ve tek çalışma olduğunu söyleyebiliriz. Kur'an Ufku:(Sözlük İlaveli İ'rablı Kur'an ve Meali) Kur'an Ufku eserimiz 3 ciltten oluşmaktadır.  Eserimizin içeriği Fatiha'dan Nas suresine kadar Kur'an'ın kelime kalime anlamı kelime altında özet i'rabı (grameri) ve toplu mealini içermektedir.  Ezber Sureleri: Bu eser İlahiyat Fakülteleri İmam Hatip Liseleri Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapanların istifade edebileceği özellikle Diyanet sınavlarına hazırlananların başucu kitabı olarak hazırlanmıştır. Bu eser Kur'an Ufku eserimizin içinden seçilmiş sureler ve ayetler ve dualardan oluşmaktadır.Sıfırdan Arapça Öğreniyorum: Bu eser "Adım Adım Kur'an Dili" okuyucularının kitabın taşınmasının zorluğundan dolayı onun özeti olacak şekilde hazırlanmış ve basılmıştır. Eserin içeriği; grameri anlatan ana konularına dokunmadan genel cümle örnekleri ve alıştırmalarından bir kısmını kaldırıp onların yerine pratik Arapça ve okuma parçaları ile gramere ait bazı ilavelerden oluşmaktadır.Bu eser; İmam Hatip Liseleri İmam Hatip Ortaokulları İlahiyat Fakülteleri Diyanet İşleri Başkanlığı personeli özel kurslara devam eden öğrencileri ile imkanı olmayıpta kendi kendine arapça öğrenmek isteyenlerin pratik ve kolay olarak kullanıp istifade edebilecekleri şekilde hazırlanmış ve basılmıştır.Günümüzde Arapça öğrenmek artık sadece vaktini bağışlamak kadar kolaydır.  Rabbimizin şu sözü sanki bugünü anlatmaktadır: "Andolsun biz Kur'ân'ı düşünenler için kolaylaştırdık düşünen var mı?" (54/Kamer 17).Bize ulaşan haberlerden bu kitabın kendi kendine çalışanlarının da bulunduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Okurlarımızın tavsiye edilen metod ile kitabı bitirdiklerinde başarıyı elde etmiş olduklarını duymak bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Fâtihâ Yâsin Tebâreke Nebe Bakara Sûresi'nin son iki ayeti (Âmenerrasûlü) Âyet'ül-Kürsî Kıyâme Fecr Sûresi ve aşağısı namaz sureleri olarak bilinen kısa sûreler de dâhil olmak üzere Kur'an'dan en fazla okunan sûreler tek tek kelime anlamları verilmek suretiyle kitabın sonunda kaydedilmesi gramer tatbikatını kolaylaştırmaktadır.Birinci baskının önsözünde de belirtiğimiz gibi Arapça gramer kitaplarında genellikle sarf nahiv şeklinde sınıflandırma yapılarak konu bütünlüğünü sağlama düşüncesiyle henüz gramer kuralları anlatılmamış metinler zamanından önce verilmekte bu durum ise Arapça'da belirli bir seviyesi olmayan okuyucuya hitap etmemektedir. Diğer taraftan takip edilen bu metod Arapça'ya yeni başlayanları umutsuzluğa sürüklemekte çoğunlukla da onların Arapça öğrenme heveslerini kırmaktadır. Biz bu durumu gözönünde tutarak nevi şahsına münhasır bir metod olmak üzere adım adım cümle kuruluşuna götüren yeni bir metodu ortaya koymaya çalıştık. Bunu yaparken şu anda Arap ülkelerinin orta okul ve liselerinde okutulan gramer kitapları ve Arap dünyasında yayınlanmış olan ve bizim bibliyografyada bir kısmını zikrettiğimiz pekçok kitap üzerinde çalıştık. Bu kitaplardan yeri geldikçe alıntılar ve tercümeler yaptık. Tercümede Arapça cümlenin daha iyi anlaşılması amacıyla kelime kelime ve birebir çeviri yaptık.. Biz bu eserde dersleri işlerken esas olarak metin bütünlüğünü değil onun yerine dersin anlaşılmasını hedefledik.  Konuların sonunda yer alan bol cümle örnekleri yine konuyla ilgili ayetler ve ayrıca alıştırmalarla bilgilerin pekiştirilmesini sağlamaya çalıştık.Bu kitapta tüm gramer konularını kapsayacak şekilde 1300'e yakın ayet incelenmiş böylece geriye kalan tüm Kur'an âyetlerinin de anlaşılmasına zemin hazırlanmaya çalışılmıştır..Aslında bu kitabın öğrenci tarafından daha büyük bir ilgi ile takip edilebilmesi için resim vb. şeyler ilâve edilebilir boyutları da küçültülebilirdi. Fakat o takdirde kitabın hacmi yedi sekiz cilde ulaşacak bu durumda ise maliyetler artacak ve okuyucunun alım gücü zorlanacaktı. Bu nedenle kitap çok yoğun bilgi içermesine karşın tek ciltten oluşmuş bulunmaktadır. CD ilâvesinde alıştırmaların cevapları da yer almaktadır. Dost Tv'den yayınlanan "Adım Adım Kur'an Dili" programında da kitap ders şeklinde 60 program halinde işlenmiş sonradan yayınevi tarafından Adım Adım Kur'an Dili DVD Seti olarak 20 DVD şeklinde okuyuculara sunulmuştur.Sonuçta bu kitabı alıştırmalarını yapmak suretiyle tamamiyle çalışan bir kimse bir en fazla iki senede yaklaşık olarak beş bin kelime öğrenecektir. Bu durumda da Arapça yazılmış kitapları dergileri gazeteleri genel olarak anlayabilecek bilemediği kelimeleri de sözlükten bakmak suretiyle tercümeler yapabilecektir. Diğer taraftan Arapça yayınları dinlemek ve imkân buldukça Arapça konuşan kimselerle pratik yapmak suretiyle de kendisini ifade edecek kadar Arapça konuşabilecektir. Çalışmak bizden yardım Allah'tandır...Bu bir kitabı çalışmakla hem Allah'ın kitabını anlamaya hem konuşmaya  başlıyorsak doğrusu bu ucunda böylesine kocaman nimetler bulunduğu için az bir çabadır.Bu eserler hepimizin dünya ve âhiret saadetine vesile olur inşaallah... Şahsen ben hayatımın en mutlu saatlerini Kur'an başında inceleme yaparken geçirdiğimi itiraf ediyorum.Rabbimin hepimizi ilmiyle âmil Kur'ân âlimi yapması ve Kur'ân'ın hepimizin ışığı olması duasıyla...Not: 2017 Nisan ayı itibarıyla eserlerimizin her türlü baskı dağıtım toplu veya perakende satışı velhasılı tüm telif hakları DDY Yayınlarına devredilmiştir.  Saygıyla duyurulur. Yrd. Doç. Dr. Neclâ Yasdıman    Kasım 2017 İZMİR

Kitap Özellikleri
Basım Yılı2020
Baskı1
Cilt DurumuCiltli
DilTürkçe
Ebat19,5*27,5
ISBN-109786053471110
Kağıt Türü1. Hm. Kağıt
Sayfa Sayısı816
125 Tl ve üzeri siparişlerinizde kargo bedava
Ürünle İlgili Öne Çıkan Kampanyalar

{{CMP.TITLE}}

{{CMP.DESCRIPTION}}

  • Ödeme Seçenekleri
  • Yorumlar (0)
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.