yazgeldi.jpeg (113 KB)

Sehadet Ayina Özel 10 Kitap

%52
125,00 TL
59,90 TL
%52
%52
125,00 TL
59,90 TL
Kazancınız:65,10
RAVZAA.png (107 KB)

+

-

Kitap Açıklamasımehmet-akif-200050-roman-yerli-sude-yayinlari-ferhat-ozbadem-756346-20-B.jpg (24 KB)

Akif sadece bir şair değildir. Akif aynı zamanda bir düşünür bir dava adamı bir mücadele adamıdır. Sadece şairliği ile bilinen Mehmet Akif'in diğer yönleri ile de öğrenilmesine katkı sağlayacak olan bu eser kendi alanında bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Mehmet Akif'in hayatını roman olarak ele alan ilk eserdir.Akif'in bilinmeyen yönlerini ön plana çıkaran bu roman çalışması çocukluğundan vefatına kadar bir mücadele adamının hayatını ve kendisinden sonraki nesillere bıraktığı mirası anlatan bir çalışmadır. Bu roman çalışması islam davasının aziz savunucusu ve aziz mücadelecisi Mehmet Akif Ersoy'a olan vefa borcumuzun gereği kaleme alınmış bir eserdir.Mehmet Akif daha çok tanınmalı anlaşılmalı ve rol model olarak örnek alınmalıdır. Gençlik yakın tarihte yaşamış olan Müslüman öncüleri tanıyarak ve anlayarak geleceği daha güzel inşa edebilir. Akif'in fikir ve mücadelesi gençliğin sahiplenmesi ile yarınlara taşınacaktır. Bu roman Akif'in fikir ve mücadelesinin yarınlara kapı aralaması amacı ile kaleme alınmıştır."Zulmü alkışlayamam zalimi asla sevemem;Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem...Üç buçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam;Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.Kanayan bir yara gördüm mü yanar tâ ciğerimOnu dindirmek için kamçı yerim çifte yerim.Adam aldırma da geç git diyemem aldırırım.Çiğnerim çiğnenirim hakkı tutar kaldırırım."Böyle diyor Mehmet Akif. Bu zamanın Akifleri Mehmet Akif'i tanıyıp anlayanlar arasından çıkacaktır. Mehmet Akif'i her yönü ile tanıyan ve anlayan Akiflerin sayısının artmasına vesile olması amacı ile bu roman kaleme alınmıştır.

seyyid-kutub-biyografi-otobiyografi-sude-yayinlari-ferhat-ozbadem-749354-19-B.jpg (24 KB)
Hayatı eserleri mücadelesi ve şehadeti/şahitliği ile yirmi birinci yüzyılın aydınlık çehresi olan aziz ve mümtaz bir şahsiyeti anlattığımız bu eser bir biyografik romandır.  Seyyid Kutub'un biyografik ve kişisel yönleri ile birlikte düşünceleri ve fikirleri de ince bir dantel gibi romanda işlenmiştir. Bu roman bir sorumluluk bir vefa borcu bir duruşun simgesel ifadesidir.Seyyid Kutub her şeyden önce bir dava adamıdır. Davasının misyonunu çağlar ötesine taşımış geniş coğrafyalarda yayılmasına vesile olmuş mücadelenin her sathında bıkmadan usanmadan yorulmadan azimle cehd etmiş şahitlik sorumluluğunu yerine getirip tevhid ve adaletin anlaşılıp hâkim olması yolunda ağır işkencelerle dolu zindan hayatından sonra şehitlik ile şereflenmiş bir dava adamıdır.Seyyid Kutub Kur'an neslinin oluşumunu ve bu neslin öncülüğünü toplumun ıslah ve felahı için olmazsa olmaz olarak görür. Bu neslin toplumdaki ifsadı sonlandıracağını ve İslam'ın bu yol ile icra ve tatbik edileceği görüşünü savunur. İşte örnek Kur'an neslinin yetişmesine katkı sağlaması amacı ile hazırlanmış bu roman alanında bir ilk olma özelliği taşımaktadır.

metin-yuksel-roman-yerli-sude-yayinlari-ferhat-ozbadem-756323-20-B.jpg (26 KB)

Şehadeti ile karanlıkları aydınlatan bir şehid... Çok kısa bir hayata birçok güzellik sığdıran Müslüman gençliğin öncüsü bir yiğit... Âlim bir babanın oğlu... Ümmetin yüz akı bir delikanlı... Metin Yüksel.Çocukluktan başlayarak ilk gençlik yıllarına ilk gençlik yıllarından şehid edildiği gençlik yıllarına kadar durmadan duraksamadan hareket halinde olan hayatın finalini en güzel şekilde "şehadetle" yapan öncü Metin Yüksel.Metin Yüksel gençliğin rol modeli olan bir yiğittir. Yeni nesillerin onu tanıması hayatı ve mücadelesini öğrenmesi için kaleme alınan bu roman aynı zamanda Metin Yüksel'e olan vefa borcumuzu bir nebze olsun ödemeye vesile olmuştur.1979 yılında 23 Şubat Cuma günü Cuma namazından çıkarken İstanbul Fatih camii avlusunda şehid edilen Metin Yüksel Müslüman gençlik için bir meşale olmuştur."Şehadet Bir Çağrıdır Nesillere Çağlara" Böyle diyordu şehid Metin Yüksel... Çağları aydınlatacak yegâne yolun Allah yolunda ölmek olduğunu haykırdı Fatih Camiinin avlusuna akan temiz kanlarıyla. O aşk ehliydi. Şehadete susamışlığı ve kendisinden sonra gelenlere emanet ettiği mücadele bilinci uğruna hayatını verdiği sevdasıydı...Metin Yüksel her zaman kardeşlerinin yardımına koşabilmek ve kardeşlerinin dertlerine derman olabilmek için çaba sarf ediyordu. Hayatını İslam Ümmetinin dirilişine adamıştı. Mahalle mahalle şehir şehir koşuyordu İslam'ı tebliğ edebilmek için.Metin bir gün gençlerle ders yaparken diğer bir gün fakirlere yardım için koşuyordu. Bir gün mitingde en önde yürürken diğer bir gün Müslümanların izzetini korumak için İslam'a savaş açanlara karşı mücadele veriyordu.Metinlerin çoğalması ile baharın habercisi güllerimiz gül bahçesine dönüşecektir. Aydınlık sabahlara Metinler ile uyanacağız. Yeryüzü Metinler ile güzelleşecek... Bu roman çalışması Metinlerin yetişmesine vesile olması niyeti ile kaleme alınmıştır.

necip-fazil-214909-biyografi-otobiyografi-sude-yayinlari-ferhat-ozbadem-771343-21-B.jpg (28 KB)

Allah demenin yasak olduğu zamanlarda yüksek ve gür seda ile Allah diyen adamların başında gelir Necip Fazıl Kısakürek. Bir şair ve fikir adamı olarak yaşadığı dönemde hakkın savunuculuğunu yapmış ve bugünlere ışık tutmuş bir münevverdir O.Fikir sanat aksiyon alanında onlarca eser ortaya koymuş velud bir yazardır. Büyük Doğu ideali ince ince işlenmiş bir fikir nakışıdır. Yürüyen Büyük Doğu bugün de eserleri ve takipçileri ile yürüyüşünü devam ettirmektedir.Bir fikir adamını sadece şairliğe mahkûm etmek o fikir adamına yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Hayatının her anı aksiyon ve mücadele ile dolu olan birçok konuda irfani ve düşünsel fikirleri olan onlarca esere sahip mütefekkir bir insanın sadece şairlik yönünün ön planda olması yanılgısını ortadan kaldırmak ve gerçek anlamda hayatı mücadelesi ve fikirlerinin bilinmesine katkı sağlamak amacı ile bu biyografik roman çalışması kaleme alınmıştır.Mütefekkir Necip Fazıl Kısakürek mücadele ve fikir adamı olma yönü bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde gizlenen sürekli şairlik yönü ön plana çıkarılan en mühim zatlardan biridir. "Çile" şiir kitabı olarak "Sakarya Türküsü" şiir olarak nam salmış fakat üstadın diğer kitapları ve fikirleri ve mücadelesi çok ön plana çıkmamıştır. İşte bu eser vesilesi ile yeni nesiller Necip Fazıl Kısakürek'i ve mücadelesini daha iyi tanıyacaklardır.Yolumuzu aydınlatan güzel insanların hayatlarını konu alan biyografik romanlarımız eserlere konu alan şahsiyetlere bir vefa borcu yeni nesillerin onları tanımasına da bir kapı aralama çabasıdır. Necip Fazıl Kısakürek fikir ve eserleri ile bir meşale olarak yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Necip Fazıl Kısakürek'i doğumundan vefatına kadar hayatının önemli bölümlerini anekdotlar şeklinde ele alan biyografik romanımız gençliğin kendi değerlerini tanıması ve örnek almasına büyük bir katkı sağlayacaktır.

mevdudi-192908-biyografi-otobiyografi-sude-yayinlari-ferhat-ozbadem-749328-19-B.jpg (22 KB)

Bir kısım çabalar ne kadar meşakkatli olsa da insana mutluluk veriyor. Kitap ve bilgi için verilen çabalar gibi. Verdiğiniz zamana verdiğiniz emeğe çektiğiniz meşakkate değiyor. Çabasını verdiğiniz çalışma şayet bir ilk olma özelliği taşıyor ise mutluluğunuz ayrıca katlanıyor. Yazı dünyamızda eksikliği söz konusu olan bir çalışma yapmak insanın kalbini ferahlatıyor. Şu an böyle bir güzellik ile karşı karşıyayız. Yakın dönem İslam düşünürlerinden âlim bir şahsiyet olan Ebul Ala Mevdudi'nin hayatını konu edinen biyografik roman Mevdudi'nin hayatını konu edinen ilk roman olma özelliği taşımaktadır.Dünya çapında nam salmış son dönem düşünür ve aktivistler içinde yer alan ender şahsiyetlerden biri Ebul Ala El Mevdudi'dir. 20. yüzyılın başlarında dünyaya gelen daha 17'sinde gazete çıkarmaya başlayan yeni bir ülkenin doğuşu ve şekillenmesinde rol alan ve 20. yüzyılın sonlarında vefat eden bir şahsiyetten bahsediyoruz. Fıkıh ekonomi siyaset tarih siyer sosyoloji kültür tarihi ve Kur'an ilimleriyle ilgili önemli eserler yazdı ve bu eserleri dünyanın neredeyse bütün dillerine çevrildi. Bu yönü ile kendi dönemi ve kendisinden sonra gelen birçok düşünürü fikir adamını ve aktivisti etkiledi.Mevdudi'nin en önemli yönlerinden biri kendi çağını çok iyi okumasıdır. Çağın sorunlarına islami perspektif ile çözümler getirmesidir. Bu manada Mevdudi'nin kendi döneminde yaptığı çözümleme ve mücadele bugün için yol göstericidir.Müslüman gençliğin kendi çağının sahabe ufkunu yakalaması için Mevdudi ve diğer İslam düşünürlerinin eserlerinden ve görüşlerinden istifade etmesi gerekir. Mevdudi'nin gençliğe yaptığı çağrı bu meyanda çok önemlidir. "Ey gençler! Size nasihatim gelecek asrı İslam asrı kılmanızdır. Çünkü Batı medeniyeti çöküşün eşiğindedir. Komünizm de Kapitalizm de peyderpey çökecektir. Bu çöküşlerden sonra dünyada bir boşluk meydana gelecektir. Bu boşluğu da İslam'dan başka bir güç dolduramayacaktır. Size tavsiyem "Sabır ve metanetle" bu boşluğu doldurmak için mücahede ediniz. Sakın birilerinin akıllarına uyup gizli örgütleşmelerin içine girmeyin silaha ve şiddete ise asla başvurmayın. Çünkü bu aceleciliktir ve İslam'da aceleciliğin yeri yoktur. Bu boşluğu İslam'ın doldurmasını istemeyenler de sizi buna teşvik edebilir. Şunu bilin acelecilik beraberinde kötü görüntüler getirir. O halde ey gençler! Doğru inkılab Hz. Peygamber döneminde olmuştur ve gelecekte yine bu yolu izleyenlerin eliyle olacaktır."Mevdudi gibi değerli bir âlimin yeni nesiller tarafından daha iyi tanınması amacı ile hazırlanmış olan bu roman okuyucunun ufkunu açacaktır.

omer-muhtar-onculerin-izinde-roman-yerli-sude-yayinlari-ferhat-ozbadem-802516-25-B.jpg (19 KB)

Libya'da sergilediği direnişle dünya çapında tanınan Ömer MuhtarSavaşlardaki başarılarıyla "Çöl Aslanı" lakabını aldıLibya'nın dağlık bölgesi Cebel Ahdar'da 1860'larda dünyaya gelen Muhtar eğitimini bölgede etkin Senusi Hareketi medreselerinde aldı. Eğitiminde başarı gösteren ve hareketin önde gelen isimlerinin dikkatini çeken Muhtar 1899 yılında Çad'da Fransızların sömürge ve misyonerlik çalışmalarına karşı silahlı mücadele verdi. Mesleği Kur'an-ı Kerim ve İslami ilimler öğretmenliği olan Ömer Muhtar coğrafyayı yakından tanıması ve stratejik savaş taktikleriyle İtalyanları büyük hezimete uğrattı. Slunta savaş esirleri kampında çıkarıldığı sözde mahkemede idama mahkum edilen Muhtar 16 Eylül 1931'de şehit edildi.Biz aslâ teslim olmayız. Ya kazanırız! Ya da ölürüz!

hasan-el-benna-182866-roman-yerli-sude-yayinlari-ferhat-ozbadem-739435-18-B.jpg (30 KB)

İçinde bulunduğumuz yüzyıl İslam coğrafyasında kan gözyaşı zulüm ve katliamlar ile tarihteki yerini alırken bununla birlikte aziz ve şanlı bir direnişin yiğit evlatları da tarihteki yerlerini alacaklardır. Bu yiğit insanlar ümmetin medarı iftiharı gelecek güzel günlerin nişanesi ve Allah'ın sevgili kullarıdırlar. Sözünde duran bu güzel yiğitlerden biri de Şehid İmam Hasan el-Benna'dır.El-Benna şehadetinden sonra ümmete değerli miraslar bırakan gerçek bir dava adamı ve düşünürdür. Miras olarak bıraktığı fikirleri ve "Müslüman Kardeşler" teşkilatı bugün dünya siyasi dengelerini şekillendiren temel dinamiklerdendir. Kur'an ve sahih sünnet çizgisinde tevhid adalet ve özgürlüğün toplumda söz sahibi olması için hayatı boyunca çalışmış ve fikri bir disiplin ortaya koymuştur. Bu fikri disiplinin uygulama şeklini ise kurmuş olduğu cemaat faaliyetleri ile ortaya koymuştur. Kendisinden sonra gelen Müslümanlar için örnek bir çalışma ortaya koymuştur. Ki bu örneklik zamanla meyvelerini vermiştir. Bugün İslam coğrafyasında etkin olan cemaat ve yapıların çoğunluğu el-Benna fikriyatından esinlenmiş veya etkilenmiştir.İşte bu roman Şehid İmam Hasan el-Benna'nın hayatını hemen bütün ayrıntıları ile ele alan özellikle genç kuşağın Şehid İmam'ı tanıması için güzel bir vesile olabilecek bir çalışmadır. 'Öncülerin İzinde' gidecek gençlerin okuyup okutturacakları bir çalışma olarak kültür dünyamıza büyük bir katkısı olacak olan bu kitap Şehid İmam Hasan el-Benna'nın hayatı ile ilgili ilk roman olma özelliğini de taşımaktadır.

malcolm-x-188948-biyografi-otobiyografi-sude-yayinlari-ferhat-ozbadem-745485-18-B.jpg (24 KB)

Siyahî bir adam sözünde durarak cennete doğru yol alırken hem siyahîlere hem de beyaz adamlara nasıl mücadele edilmesi gerektiğini öğretmişti. Bazı hayatlar edebîdir bazı hayatlar teatraldir bazı hayatlar sinema tadındadır bazı hayatlar eylemseldir ve bazı hayatlar da bunların hepsini bir arada tutar. İşte Malcolm kardeşin hayatı böyle bir hayattır.Malcolm X'in hayatı aslında hüzünlü bir hayattır. Finali çok güzel olan bu hayatın ayrıntılarına baktığımızda daha dört yaşında iken evleri yakılan ve kurşunlanan bir çocuğu görürüz. Babasının öldürülmesinden sonra 7 kardeşi ile birlikte hayatta kalma mücadelesi veren Malcolm'un daha sonra çete hayatı başlar. İşlediği bir suçtan dolayı 7 sene kadar cezaevinde kalan Malcolm bu süreçte kütüphanedeki bütün kitapları okuduktan sonra hayatının birinci kırılma noktası diyebileceğimiz bir karar alır ve Müslüman olur.Yakın tarihte mücadelesi ve kişiliği ile gençliğe örnek olan güzel insanların hayatlarını ve tecrübelerini yeni nesillere ulaştırmak için her alanda biyografik eserler ortaya koymak önemlidir. Bu kitap Malkolm X'in hayatını bölümler halinde işleyen biyografik bir romandır.Beyaz adama karşı duran siyah adamı severiz biz kovboylara karşı her zaman Kızılderilileri sevdiğimiz gibi. Aslında bizim asıl karşıtlığımız emperyalizme ve zulme karşı olmaktan kaynaklanıyor. Her zaman ezilenden yana olmak bizim için onore edici bir duruştur. Malcolm X'i ayrıca seviyoruz. Bu sevgimizin ifadesi olarak Malcolm X'in hayatını romanlaştırdık.Malkolm kardeş mücadelesi ve sorgulayıcı kişiliği ile genç nesillere rol model olabilecek bir şahsiyettir. Savunduğu davasının yılmaz bekçisi olan Malkolm hiçbir zaman mücadeleden geri durmamış ve şehid olma ihtimali yüksek olduğu halde konferanslarına devam etmiştir. Kendi toplumumuzdaki yeni Malkolm kardeşleri bulmak ve bu kardeşlerimizin İslam'ın yılmaz savunucu olmasına vesile olması niyeti ile bu romanı okuyucunun istifadesine sunuyoruz.Ve Malkolm kardeş derki:Bir taş atBir taş daha at.Bir şiir ateşle.Bir yumruk yükselt.Sesini yükselt.BİR ÇOCUK YETİŞTİR.Bir maske tak.Duvara bir slogan yaz.Şehitleri an.Bir hayal kur.BİR BARİKAT KUR.Tarihine sahip çık.Sokaklara sahip çık

aliya-188967-biyografi-otobiyografi-sude-yayinlari-ferhat-ozbadem-745505-18-B.jpg (27 KB)

Tarihe tanıklık eden ve tarihin seyrini değiştiren yakın dönem Müslüman öncüler örneklikleri ile yeni nesillere en güzel yolu çizerler. Yakın tarihin en güzel Müslüman öncülerinden biri olarak Aliya İzzet Begoviç'in hayatını bölümler halinde ele alan bu biyografik roman Aliya'nın hayatını konu edinen ilk biyografik roman olma özelliğini taşımaktadır.Kendi çağının şahitliğini en güzel şekilde yapıp Müslüman dava adamı sorumluluğunu yerine getiren Aliya bizlere düşünce ve fikir olarak büyük bir miras bırakmıştır. Bu mirasın en güzel şekilde korunup diğer nesillere teslim edilmesi ise bizim sorumluluğumuzdur.Aliya bize bütün hücrelerimizde hissedeceğimiz güzellikler bıraktı. Güzel fikirler güzel düşünceler güzel duruşlar güzel tavırlar güzel dertler... Aliya bizim en sevdiğimiz şarkının en güzel notasıdır.Aliya iyi bir okur iyi bir yazar iyi bir düşünür iyi bir eylem adamı iyi bir devlet adamı iyi bir eş iyi bir baba iyi bir dost ve büyük bir ufuktur...Yeni nesillere rol model olması ve içinde yaşadığımız toplumda yeni Aliya'ların çıkmasına vesile olması niyeti ile kaleme alınan bu roman umudun barışın ve sevginin yeni neslin gönüllerinde yeşermesine vesile olmaya aday bir romandır.

muhammed-ali-biyografi-otobiyografi-sude-yayinlari-ferhat-ozbadem-750936-19-B.jpg (19 KB)

Muhammed Ali... Ringlerin kralı bir Müslüman...Muhammed Ali... Çocukken bisikletinin çalınması ile başlayan serüven seksenli yaşlarda Parkinson hastalığı ile son bulan bir hayat...Muhammed Ali... Beyaz adama karşı siyah adamın mücadelesini Müslüman kimliği ile veren bir kelebek...Muhammed Ali... Beyaz adamın onu beyazlaştırmaya yönelik çabaları ile dalga geçen siyah bir Müslüman olarak beyaz adamın Vietnam'daki savaşına katılmayacağını söyleyerek zor zamanda Müslüman duruşu gösteren bir güzel adam...Muhammed Ali... Dünya ağır sıklet boks şampiyonu... Ringlerin gelmiş geçmiş en büyük boksörü...Çok hareketli ve çok duyarlı bir kişiliktir Muhammed Ali. Onu bir gün İstanbul Sultanahmet meydanında konuşma yaparken görürsünüz diğer gün Irak'ta Saddam Hüseyin ile esirler ile ilgili görüşmeler yaparken... Bir diğer gün Almanya'da bir çocuğun hastane masraflarını karşıladığını görürsünüz. Diğer bir gün kimsesiz çocuklar için düzenlenen bir kermeste...Yaşadığı zamana damgasını vuran siyahi bir Müslüman olan Muhammed Ali sadece bir boksör değildir. Ezilen insanların umudu beyaz adama karşı siyah adamın duruşudur.Bu kitap Muhammed Ali'nin hayatını çocukluğundan ölümüne kadar olaylar ve anekdotlar şeklinde ele alan biyografik bir romandır. Yetmişli ve seksenli yılların kuşakları Muhammed Ali'yi ve yaptığı boks maçlarını iyi anımsarlar.Nesillerin Muhammed Ali'yi tanıması ve mücadelesini öğrenmesi amacı ile kaleme alınan bu eser erdemli bir gençliğin oluşmasına katkı sağlayacak bir eserdir.

 

Kitap Özellikleri
Basım Yılı2020
Baskı1
Cilt DurumuKarton Kapak
DilTürkçe
Ebat13,5 x 21
Kağıt TürüKitap Kağıdı
Sayfa Sayısı120+96+136+120+104+104+128+96+96+104
135 TL ve üzeri kargo bedava
Ürünle İlgili Öne Çıkan Kampanyalar

{{CMP.TITLE}}

{{CMP.DESCRIPTION}}

  • Ödeme Seçenekleri
  • Yorumlar (25)
Çok satanlarda kampanya Tümünü Gör
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.