Felsefe, Sosyoloji Ve Psikoloji Kitapları

Felsefe, sözcük olarak Yunanca peşinden koşmak anlamına gelmektedir. Philia, sevgi demektir; sophia ise bilgi yada bilmek anlamlarına gelmektedir. Felsefe kitapları içeriklerini bilmek, adalet, sevgi, hak, akıl ve doğruluk kelimelerinin karışımıdır. Filozof yani Philosophia ise bilgelik arayışı içerisinde olan kişilere atfedilmiştir. Bilmeyi ve bilgiyi sevenler, araştırmayı ve araştırmanın peşinden koşanlar için "Philosophia" kelimesi önemlidir. Yunanlar için felsefe "hikmet arayışı" demektir. Bu arayışa geçen kişilere ise filozof denmektedir. Sokrates bunlardan biridir. Bilmeye ve bilgiye önem veren ve sorgulayan bir sofisttir. Sokrates sürekli bir şeyleri sorgulamakta ve bilmek ihtiyacı içerisindedir. 

 Sosyoloji Kitapları

 Sosyoloji, "toplum bilimi" demektir ve içinde yaşanılan toplumu yansıtır. Sosyoloji kitapları temel konusu ise toplumda yaşayan insan davranışlarının incelenerek davranışları üzerinde durulmuştur. Sosyologların çalışmaları doğrultusunda ulaşılan temel sonuç insan davranışları ortaya çıkarken kültürel bağlam bunu oluşturmuştur.

 Kurumlar bireyleri çevreler ve böylece toplumda bir bağlam ortaya çıkar. Sosyoloji ile ilk uğraşan düşünürler; Platon, Aristo gibi antik çağ filozoflarıdır. Doğuda ise inceleyen ve batıya yeni bir düşünce kapısı açan sosyolog ise İbn Haldun'dur. 19 ve 20. yüzyılın önemli sosyologları ise; Weber, Marx ve Durkheim'dır.

 Psikoloji Kitapları

 Psikoloji, sosyolojiden farkı sadece bireyin toplum içerisindeki davranışlarını inceleyen bir bilim olmasıdır. Bireyin davranışlarının neler sebep olduğunu anlamaya çalışır. Psikoloji Wundt'un laboratuarını açması ile başlamıştır ve psikoloji adını almıştır. Sigmund Freud, Carl Rogers, Jean Piaget ise diğer önemli psikoloji alanında yapmış olduğu bilim insanlarıdır.

 

Toplam 586 ürün görüntüleniyor.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.