Hasan El-Benna

Hasan el-Bennâ, 20. yüzyılda yaşamış olan önemli âlimler arasında yer almaktadır. Hasan el-Bennâ 14 Ekim 1906 tarihinde Mısır’da yer alan Mahmûdiye kasabasında dünyaya gelmiştir. Hasan el-Bennâ’nın babası geçimini saatçilik ile sağlayan aynı zamanda ilimle de meşgul olan bir insandır. Hasan el-Bennâ ilk eğitimini babasından almıştır.

Hasan el-Bennâ, sekiz yaşında iken Medresetü’r-Reşâdi’d-Dîniyye’ye kaydolmuş ve burada Kuran, Arap Edebiyatı ve nahiv okumuştur. Klasik eğitim vere bu eğitim kurumundan bir süre sonra ayrılarak Modern eğitim veren Medresetü’l-İ’dâdiyye’ye kaydolmuştur. Bu sırada Kuran ezberlerine de devam etmiştir. Aynı zamanda tasavvufa da ilgi duyan Hasan El-Benna Abdülvehhâb el-Hassâfî’nin Hassâfiyye tarikatına intisap etmiştir.

Eğitimine 1927 yılında Küçük Ezher olarak bilinen Dârülulûm’da devam etmiştir. Hasan el-Bennâ öğrencilik yıllarında birçok sosyal kuruluş içerisinde de görev almıştır. Bunlardan bir tanesi kendisinin de kurucusu olduğu dini-siyasi bir hareket olan İhvân-ı Müslimîn hareketidir. Her daim İslam’ın savunuculuğunu yapmış ve ömrünün sonuna kadar bunun için çalışmıştır.

Hasan el-Benna, bir suikast neticesinde şehit edilmiştir. 12 Şubat 1949 yılında kendisine düzenlenen

suikast sonucu 43 yaşında vefat etmiştir.

HASAN EL-BENNA’NIN ESERLERİ

Hasan el-Benna kendisini ilim yoluna adamış bir alimdir. 43 yıllık kısa ömrüne ilim adına birçok faaliyet sığdırmıştır. İhvân-ı Müslimîn teşkilatının kurucusu olan Hasan el-Bennâ Mısır’lı ilim ve fikir adamı olarak tarih sahnesinde izler bırakmıştır.

Hasan el-Benna’nın görüşleri ve hayatı ile ilgili birçok eser kaleme alınmış ve Türkçeye’de tercüme edilmiştir.

Toplam 49 ürün görüntüleniyor.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.