İmam-I Buhari

İmam-ı Buhari olarak bilinen Muhammed bin. İsmail el-Buhari hicri 194 yılında Buhara’da dünyaya gelmiştir. İmam-ı Buhari daha on yaşlarında iken hadis ilmine ildi duymaya başlamıştır. Muhammed el-Müsnedi, Selâm el-Bîkendî gibi muhaddislerden hadis eğitimi ve öğrenimi almaya başlamıştır. İmam-ı Buhari ilim için Mekke, Dımeşk, Belh, Bağdat, Kufe gibi ilim merkezlerine seyahatler gerçekleştirdi. Bu seyahatlerinde Ahmed b. Hanbel, Mekkî b. İbrahîm, Abdullah b. Yusuf gibi âlimlerden hadis ilminde dair eğitimler aldı.

Kendisini hadisi ilmine adayan imam-ı buhari hicri ilk üç asrın en önemli muhaddisidir. Sahih hadisleri toplayan ve bir araya getiren ilk âlimdir. Ve ömrü boyunca birçok talebe yetiştirmiştir. En meşhur talebeleri Tirmizi, Firebri ve Müslim b. Haccac’tır. İmam-ı Buhari’nin ilim dolu hayatı hicri 256 senesinde 62 yaşındayken vefat ettiği Semerkand’da son buldu.

MUHAMMED BİN İSMAİL EL-BUHARİ’NİN İLMİ ÇALIŞMALARI

Muhammed bin İsmail el-Buhari, hayatının tamamını ilme, öğrenmeye ayırmış olan bir âlim ve muallimdir. Çalışmalarının birçoğunu hadis alanında yapmıştır. Hadis alanında günümüzde dahi otorite sahibi olan bir âlimdir. Sahih hadislerini toplayarak bir araya getirdiği el-Câmiü’s-Sahîh’i, Kur’an’dan sonra en güvenilir kaynak olarak zikredilmektedir. Bunun yanında Edebül Müfred isimli eseride hadis alanında kaleme aldığı bir eserdir.

Ramazan Zenbil, İmam-ı Buhari’nin hayatını anlatan Türkçe bir eser yazmıştır. Yine İmam-ı Buhari’nin kendi yazmış olduğu eserlerin de Türkçeye tercümesi yapılmıştır.

Toplam 22 ürün görüntüleniyor.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.